Dijkversterking Nieuw Bergen


NieuwBergen1

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

Opgave

De huidige dijken bij Nieuw Bergen bestaan voor een deel uit een aangelegde groene kering en voor een deel uit het talud van de weg N271. Ze beschermen de lager gelegen delen van de woonkern Nieuw Bergen en een aantal bedrijven. Na de overstromingen in de jaren ‘90 zijn de huidige dijken aangelegd. Toen een prima noodoplossing. Inmiddels weten we dat ze niet hoog en sterk genoeg zijn om Nieuw Bergen ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De dijken voldoen niet aan de wettelijke norm.

Proces

In Nieuw Bergen ligt een voorkeursalternatief. In juli 2020 besloot Waterschap Limburg in overleg met Provincie Limburg en gemeente Bergen om de dijkversterking aan te passen zodat enkele waardevolle landschapselementen behouden kunnen blijven. De aanpassingen zijn doorgevoerd in het dijkontwerp en in alle daarop gebaseerde plannen, waaronder het Ontwerp Projectplan Waterwet.

Het Ontwerp Projectplan Waterwet ligt van 12 maart tot en met 22 april 2021 ter inzage. Hierop kan iedereen formeel reageren door een zienswijze in te dienen. De zienswijzen worden behandeld en het plan wordt er al dan niet op aangepast. Hierna wordt het definitieve Projectplan Waterwet ter inzage gelegd. Personen die een zienswijze hebben ingediend of die niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunnen in beroep gaan. Na vaststelling van het Projectplan Waterwet start de uitvoeringsfase.

Wilt u meer weten? Lees hier meer over het project in Nieuw Bergen.

Tijdlijn Nieuw Bergen

Veel gestelde vragen over de dijkversterking Nieuw Bergen

  • Hoe verhoudt deze dijkversterking zich ten opzichte van eerdere dijkversterkingen in het gebied in het kader van het programma Maaswerken?
  • Wanneer gaan we in het gebied iets merken van de uitvoering?
  • Wat betekent de dijkversterking voor de verkeersveiligheid bij de dijkovergang bij de Daem van Kekenstraat?
  • Waarom wordt de dijk niet verder naar het zuiden doorgetrokken langs de Rijksweg?
  • Waarom kunnen de dijken niet nog lager?

De antwoorden op deze vragen kunt u vinden op de pagina veel gestelde vragen over Nieuw Bergen.

Wilt u uitleg bij begrippen op deze pagina? Bekijk dan de begrippenlijst.

Meer informatie

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ralph Gaastra staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Ralph Gaastra

Ontwerp Projectplan Waterwet

Van 12 maart tot en met 22 april 2021 lag het Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage.

Kijk achter de Dijk

Een dijkversterking is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het is een complex en zorgvuldig proces, waarvoor omgevingsmanagers zich dagelijks met veel energie inzetten. In deze video nemen omgevingsmanagers Sjoerd Haitsma en Ralph Gaastra u mee achter de schermen bij de dijkversterking in Nieuw Bergen.

Duidelijkheid over dijkontwerp Nieuw Bergen

Nieuw Bergen Maasdal Luchtfoto Aeropicture

In Nieuw Bergen wordt de dijkversterking aangepast.

Verhalen achter de dijk

harm_van_riswick_3

“Tijdens het hoogwater in 1993 hebben we ‘m wel geknepen”

Downloads en documenten

Samenvatting Voorkeursalternatief

Onderzoeken

Schermafbeelding 2019-06-13 om 12.47.35

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.