Dijkversterking Nieuw Bergen - veelgestelde vragen


Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ralph Gaastra staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

  • Hoe verhoudt deze dijkversterking zich ten opzichte van eerdere dijkversterkingen in het gebied in het kader van het programma Maaswerken?

Het programma Maaswerken voert in de gemeente de dijkversterkingen Bergen-Aijen en dijkversterking Afferden uit. Deze projecten zijn najaar 2019 afgerond. Het programma Maaswerken startte al eerder met de dijkversterkingen onder een eerder vastgelegde norm. Deze dijkversterkingen worden na afronden opgenomen in de reguliere inspectie en worden iedere 12 jaar beoordeeld.

  • Wanneer gaan we in het gebied iets merken van de uitvoering?

In 2021 start de aannemer met de werkzaamheden aan kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zullen enige hinder veroorzaken, waarvan u tijdig op de hoogte wordt gebracht. De betrokken onderaannemer zal u hiervan op de hoogte brengen.

  • Wat betekent de dijkversterking voor de verkeersveiligheid bij de dijkovergang bij de Daem van Kekenstraat?

Om de veiligheid voor iedereen te kunnen garanderen, bekijken we de mogelijkheid om extra fietsveilige maatregelen in te voeren, zoals het scheiden van fietsers van de automobilisten en het plaatsen van enkele verkeersremmers. Ook kijken we naar eerdere projecten met (on)veilige situaties, waaruit we onze lessen trekken. Als u een eigen visie of idee hebt inzake veiligheid, kan u dat altijd aandragen via dijkversterking@waterschaplimburg.nl

  • Waarom wordt de dijk niet verder naar het zuiden doorgetrokken langs de Rijksweg?

De dijk van Nieuw Bergen sluit vlak na de Lindelaan aan op hoge grond. In het gebied ten zuiden hiervan is er nu nog geen noodzaak om deze te beschermen met een dijk. Mogelijk verandert deze situatie door klimaatverandering en is er in de toekomst ook ten zuiden van de Lindelaan een dijk nodig. Met de inzichten van nu is de verwachting dat in dit gebied in ieder geval de komende 25 jaar geen maatregelen nodig zijn.

  • Waarom kunnen de dijken niet nog lager?

Per dijktraject is in de wet vastgelegd aan welke veiligheidsnorm deze moet voldoen, oftewel tot welke overstromingskans de dijk moet standhouden.  Aan de wettelijke norm kan het waterschap niets veranderen. Wel hebben we binnen die vastgelegde norm een bepaalde ontwerpvrijheid. We kijken dus naar een aantal keuzes die we kunnen maken bij het ontwerp. Als we meer weten van de lokale situatie kunnen we ook beter maatwerk bieden. Hierdoor zijn de dijken in het uiteindelijke ontwerp vaak lager dan oorspronkelijk berekend.

  • Staat uw vraag er niet tussen?

Neem een kijkje tussen de algemene veelgestelde vragen.