Dijkversterking Afferden


Afferden1_GerPeeters k

Inleiding

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

Waaraan hebben we gewerkt?

Het dijktraject Afferden is een groene dijk en loopt vanaf het dijkgedeelte Gening richting Camping Klein Canada en vervolgt via het dijktraject Hengeland. Over vrijwel de gehele lengte was de helling (talud) aan de buitenkant van de dijk te steil. Op sommige locaties was de dijk ook te laag om bewoners te kunnen beschermen tegen hoogwater. De dijk was verder onvoldoende stabiel en er kan water onder de dijk doorstromen (piping).

Wie werkten er aan dijkversterking Afferden?

Aannemerscombinatie Vissers Ploegmakers/FPH Ploegmakers/Wetering (Dijkencombi) realiseerde in opdracht van Waterschap Limburg dit dijkversterkingsproject.

Bijzonderheden

Ter hoogte van het dorp vormt de N271 de beschermer tegen de Maas als die buiten zijn oevers treedt. Deze dijk was wel op hoogte, maar bestaat uit zand en is daardoor niet stabiel genoeg. De eikenbomen aan beide zijden van de Rijksweg blijven staan in het kader van de landschapsvisie Mooi Maasland. Hierdoor was het onmogelijk om een standaard dijkversterking met kleibekleding uit te voeren. Dus is het waterschap op zoek gegaan naar alternatieve oplossing. Door de helling (talud) te verflauwen en te voorzien van structuurmatten is de dijk nu steviger en stabieler gemaakt.
Structuurmatten zijn nog niet veel toegepast binnen dijkversterkingsprojecten. Het primaire doel van de structuurmatten is het verkrijgen van een erosiebestendig buitentalud zonder dat de bomen worden aangetast. Na plaatsing van de matten wordt de mat opgevuld met teelaarde en ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. De gevarieerde kruidenrijke grasmat draagt in hoge mate bij aan de erosiebestendigheid en aan biodiversiteit. De diversiteit aan bloeiende soorten heeft een meerwaarde voor insecten, die op hun beurt weer het voedsel vormen voor vogels en andere dieren. Meer hierover is te lezen in dit bericht.

Stand van zaken

De werkzaamheden rondom de dijkversterkingsprojecten zijn nagenoeg afgerond. Op 25 september 2019 zijn de dijkversterkingen Bergen-Aijen en Afferden officieel opgeleverd. Zie ook dit bericht. Ze voldoen aan de landelijke eisen voor hoogwaterveiligheid. Zo wordt het gevaar voor overstroming beperkt en houden de inwoners van de dorpen droge voeten. Waterschap Limburg beheert de dijken en verzorgt het onderhoud er van.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Of volg ons via Twitter, Facebook, LinkedIn of Instagram. Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Guido Toirkens via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Verhalen achter de dijk

Camping Klein Canada in Afferden ligt direct aan een dijk, waarover de N271 is aangelegd. Mede- campingeigenaar Sjors Winkelmolen ging samen met omgevingsmanager Guido Toirkens op zoek naar maatregelen die het natuurgevoel op de camping terug zouden brengen.

Dijkversterking in Limburg