Dijkversterking Nieuw Bergen - Projectplan Waterwet goedgekeurd


Het Projectplan Waterwet Dijkverbetering Nieuw Bergen is door Gedeputeerde Staten van Limburg goedgekeurd. Dit projectplan beschrijft de te nemen dijkverbeteringsmaatregelen ter plaatse van Nieuw Bergen in de gemeente Bergen. De dijkverbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd omdat het bovengenoemde traject niet voldoet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid.

Het Projectplan Waterwet Dijkverbetering Nieuw Bergen lag ter inzage van vrijdag 4 maart tot en met vrijdag 15 april 2022.

Het goedkeuringsbesluit, het vastgestelde projectplan, de daarbij horende vastgestelde uitvoeringsbesluiten en de leggerwijziging  zijn bekend gemaakt op de website www.overheid.nl. Daar kunt u deze besluiten digitaal inzien. U vindt alle stukken links naast de hoofdtekst onder de kop 'Externe bijlagen'.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij: