Beekmonding Molenbeek van Lottum


Inleiding

MolenbeekVanLottum

De Molenbeek van Lottum is een unieke beek. Deze beek is belangrijk voor vissoorten als de Winde, Serpeling en Rivierdonderpad. De meeste beken zijn namelijk niet geschikt voor deze vissen, maar de Molenbeek van Lottum wel. Door bepaalde eigenschappen van deze beek kunnen ze hier namelijk hun eitjes leggen en zich voortplanten. Daarnaast helpt deze beek bij de verdere verspreiding van deze vissoorten in Noord-Limburg. De Molenbeek is dus erg belangrijk, maar op dit moment kunnen de vissen hier niet doorheen zwemmen. In de monding van de beek ligt veel puin waardoor de vissen niet vanuit de Maas de beek in kunnen zwemmen. Ook is de monding heel vlak, waardoor het water in deze monding niet stroomt. De vissen hebben de stroming nodig om te voelen welke richting ze op moeten. Nu kunnen de vissen die in Maas zwemmen de ingang van deze beek dus niet vinden. Een andere hindernis voor de vissen zijn de beverdammen die in de Molenbeek van Lottum liggen.

Projectdoel

 • De vissen moeten ongehinderd door de Molenbeek van Lottum kunnen zwemmen, van de Maas tot de stuw aan de Grubbenvorsterweg.
 • De beekmonding moet worden heringericht zodat kunnen de vissen zich hier kunnen voortplanten en ze beter door de beek kunnen zwemmen.
 • Door het herinrichten van deze beek verbinden we een aantal snelstromende beken in het westen van de Maas met elkaar.

Wat gaan we doen?

 • Het puin uit de beekmonding halen;
 • De hoogte van de bodem van de beek op sommige plekken aanpassen, zodat het water op iedere plek in de beek even hard stroomt;
 • De beverdammen verwijderen. Waterschap Limburg zoekt in samenwerking met de zoogdiervereniging welke oplossing er voor de bevers kan worden gemaakt;
 • De fietsbrug verplaatsen. De brug die er op dit moment is wordt verwijderd. Er komt een fietsbrug iets verder van de Maas af te liggen zodat fietsen hier veiliger en makkelijker wordt;
 • Ecologische inrichting van de beek waar dit kan.

Planning

De werkzaamheden worden in 2023/2024 uitgevoerd.

Betrokkenen bij project

 • Rijkswaterstaat;
 • Provincie Limburg;
 • Gemeente Horst aan de Maas;
 • Zoogdiervereniging;
 • Stichting Limburgs Landschap;
 • Dorpsraad Lottum;

  IW_RW_Logo_online_ex_pos_nl witte achtergrond
  logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur[1]

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met Marco Siecker. Dit kan via het telefoonnummer 06 8191 8141 of per e-mail naar M.Siecker@waterschaplimburg.nl.
Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u andere vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.