Dijkversterking Beesel


Schermafbeelding 2019-06-05 om 12.09.46

Inleiding

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

De opgave

De huidige dijken in Beesel bestaan uit stukken groene dijk die aansluiten op hoge gronden. Deze dijken zijn niet hoog en sterk genoeg. Ook zijn nieuwe dijken nodig om het water te keren dat bij hoogwater achterlangs de dorpskern in kan stromen. Daarnaast gaan nieuwe maatregelen kwel voorkomen.

Samen met de omgeving ging het waterschap in gesprek over de opgave. Veiligheid staat altijd voorop, maar tegelijkertijd is de aanleg van nieuwe dijken ingrijpend voor de mensen die in het gebied wonen en werken. Dat betekent keuzes maken. Zo stelde het waterschap op 23 januari 2018 het zogenoemde voorkeursalternatief vast.

Het proces

Op 20 juni 2019 wordt het Ontwerp Projectplan Waterwet, ter inzage gelegd. Dan kan de omgeving tot en met 31 juli 2019 formeel reageren door een zienswijze in te dienen. Dit kan ook tijdens de inloopavonden op 25 juni 2019 en 22 juli 2019. Na vaststelling van het Definitief Projectplan Waterwet start de uitvoeringsfase. U wordt hierover tijdig geïnformeerd. Het is goed wonen, werken en ontspannen in Beesel. En dat houden we graag zo.

Wilt u meer weten? Bekijk de dijkversterking Beesel in een notendop.

Planning

WL_Communicatieframe Beesel_tijdlijn web_01

*De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de ingediende zienswijzen en beroepsprocedures

Veelgestelde Vragen over Dijkversterking

Samenvatting Voorkeursalternatief

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ralph Gaastra staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

Ontwerp Projectplan Waterwet

In het Ontwerp Projectplan Waterwet Beesel vindt u de exacte beschrijving van het totale dijktraject en de uitwerking van de dijkversterking

Downloads en documenten

Verhalen achter de dijk

vk_-_koen_bouten_2 (1)

Onderzoeken

schermafbeelding_2019-04-17_om_10_22_45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.