Dijkversterking Beesel


Schermafbeelding 2019-06-05 om 12.09.46

Inleiding

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

De opgave

De huidige dijken in Beesel bestaan uit stukken groene dijk die aansluiten op hoge gronden. Deze dijken zijn niet hoog en sterk genoeg. Ook zijn nieuwe dijken nodig om het water te keren dat bij hoogwater achterlangs de dorpskern in kan stromen. Daarnaast gaan nieuwe maatregelen kwel voorkomen.

Samen met de omgeving ging het waterschap in gesprek over de opgave. Veiligheid staat altijd voorop, maar tegelijkertijd is de aanleg van nieuwe dijken ingrijpend voor de mensen die in het gebied wonen en werken. Dat betekent keuzes maken. Zo stelde het waterschap op 23 januari 2018 het zogenoemde voorkeursalternatief vast.

Het proces

In de zomer van 2019 heeft het Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage gelegen. Hierop kon de de omgeving formeel reageren door een zienswijze in te dienen. Vervolgens zijn de zienswijzen behandeld en is het plan al dan niet aan de hand van zienswijzen aangepast.
Hierna is in het voorjaar van 2020 van vrijdag 3 april t/m vrijdag 15 mei 2020 het Projectplan Waterwet ter inzage gelegd en kunnen personen die een zienswijze hebben ingediend dan wel diegene die niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, beroep indienen.
Na vaststelling van het Definitief Projectplan Waterwet start de uitvoeringsfase. Deze fase zal ongetwijfeld hinder met zich meebrengen. Dat is niet altijd makkelijk, wel noodzakelijk. U wordt hierover tijdig geïnformeerd. Het is goed wonen, werken en ontspannen in Beesel. En dat houden we graag zo.

Wilt u meer weten? Bekijk de dijkversterking Beesel in een notendop.

2020_03_10_WL_Communicatieframe Beesel_tijdlijn_WEB

*De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de ingediende

zienswijzen en beroepsprocedures

Veel gestelde vragen over dijkversterking

Samenvatting Voorkeursalternatief

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ralph Gaastra staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

Diverse (ontwerp)besluiten in het kader van de projectprocedure Waterwet ter inzage

Het Projectplan Waterwet dijkversterking Beesel ligt van 3 april t/m 15 mei 2020 ter inzage. De ontwerp- uitvoeringsbesluiten liggen van 10 april t/m 22 mei 2020 ter inzage. Meer informatie vindt u op onderstaande pagina.

Ontwerp Projectplan Waterwet

Het Ontwerp Projectplan Waterwet Beesel heeft in 2019 ter inzage gelegen. Op deze site vindt u meer informatie.

Downloads en documenten

Verhalen achter de dijk

vk_-_koen_bouten_2 (1)

Onderzoeken

schermafbeelding_2019-04-17_om_10_22_45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.