Biogas


slipvergister

Op 7 van de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt zuiveringsslib vergist. Bij de vergisting komt biogas vrij dat we momenteel vooral inzetten in onze warmtekrachtkoppelingen (WKK’s). Met de WKK’s produceren we duurzame elektriciteit en warmte voor eigen verbruik op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. In totaal produceren we bijna 8 miljoen m3 biogas waarmee we meer dan 11 miljoen kWh aan duurzame elektriciteit opwekken. Met de slibvergistingen wordt ongeveer 30% van het hele energieverbruik van WL en WBL duurzaam opgewekt.

In de toekomst komen er steeds meer alternatieve toepassingsmogelijkheden voor biogas. Biogas kan bijvoorbeeld worden opgewerkt tot groen aardgas of tot transportbrandstof (bio CNG of bio LNG) of als ruw biogas worden geleverd aan de omgeving. WBL onderzoekt welke mogelijkheden het meest kansrijk zijn. Mogelijk kunnen in de nabije omgeving toepassingen worden geïnitieerd in samenwerking met bedrijven, gemeenten of lokale energiecoöperaties.

Op de kaart is aangegeven waar de biogasproductielocaties zich bevinden en hoeveel biogas er wordt geproduceerd. Tevens is aangegeven wanneer de huidige biogasbenutting wordt beëindigd. Op dat moment (of mogelijk al eerder) ontstaan er kansen voor een andere toepassing van het biogas, met of voor de omgeving.

Mocht u ideeën hebben om ons biogas op een slimmere en duurzamere manier in te zetten, dan kunt u contact met ons opnemen via het  “contactformulier-energieatlas” in de rechter kolom.

De huidige productie is weergegeven in gemiddelde biogasproductie per uur en in aardgasequivalenten per uur. Het biogas wordt continue geproduceerd (24 uur per dag, 7 dagen per week) en kan qua hoeveelheid fluctueren met +/- 50%.  Ons biogas heeft een methaangehalte (CH4) van 55 tot 65%.


Contact