Zonne-energie


zonnepanelen

Het Limburgse afvalwater wordt vanaf medio 2019 nog duurzamer gezuiverd: daarvoor zorgen 33.000 zonnepanelen op elf rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg.

Hiermee hebben het Waterschap Limburg en het Waterschapsbedrijf Limburg in één klap een verduurzaming van het energieverbruik gerealiseerd van 15%. Het zonnepanelenproject behoort tot de grotere projecten in Nederland. Jaarlijks wordt hiermee meer dan 10 miljoen kWh duurzame energie opgewekt.

We onderzoeken of we op korte termijn nog grootschaliger zonne-energie kunnen inzetten voor de verdere verduurzaming van ons energieverbruik. De mogelijkheden hiertoe zijn onder andere  afhankelijk van de ruimte die beschikbaar is voor zonnepanelen op daken, zuiveringstechnische werken, waterbergingen, vrije velden en reserveterreinen.

Op de energiekaart is aangegeven waar al zonnepanelen zijn geplaatst en waar WL en WBL nog plannen hebben om in de toekomst zonnepanelen te plaatsen. Op de overige terreinen van WL en WBL zijn (nog) geen plannen om zonnepanelen te plaatsen. Mogelijk kunnen hier in samenwerking met de omgeving zonneprojecten worden geïnitieerd. Bijvoorbeeld in de vorm van lokale energie coöperaties.

Vanwege de doelstelling om zelf energieneutraal te werken in 2025, hebben WL en WBL zo veel mogelijk van de eigen beschikbare terreinen ingevuld met zonnepaneelinstallaties. Een groot deel zal de komende jaren worden gerealiseerd. Mocht u op aangrenzende gronden zonnepaneelinstallaties willen realiseren, dan verkennen we graag de voordelen van een samenwerking. Neem hiervoor contact op via het  ““contactformulier-energieatlas”” in de rechter kolom.