Heel: “Je moet niet alles zomaar laten gebeuren”

Gepubliceerd op 25 juni 2018

Ben Zom

Ben Zom komt uit Rotterdam, maar woont alweer 25 jaar aan de Pol in het Limburgse Heel. Toen hij hoorde van de dijkversterkingsplannen van Waterschap Limburg, besloot hij zich goed te laten infomeren. “Het is belangrijk om te weten wat de plannen voor onze omgeving zijn. Als je mee kunt praten, moet je daar gebruik van maken.”

Toen Ben Zom en zijn vrouw voor zijn werk naar Limburg kwamen, zochten ze een boerenwoning. Een huis met genoeg ruimte voor een schilderatelier voor zijn vrouw. “We zijn op verschillende plekken gaan kijken, ook op plaatsen waar ze regelmatig hoogwater hadden”, vertelt Ben. “Dat wilden wij niet, dus werd het Heel. De Maas is hier niet ver weg, maar wordt op haar plaats gehouden door een lage dijk. We zagen het niet gebeuren dat we hier last zouden krijgen van het water, het laatste hoogwater was al zo lang geleden.” Ben en zijn vrouw woonden nog geen jaar in Heel toen het hoogwater van 1993 op kwam zetten. “Het water is keurig achter de dijk gebleven, maar toch was het even spannend”, zegt hij. “Onze vakantie hebben we maar afgezegd. Want als de dijk door was gebroken, had het water hier tot de eerste verdieping gestaan. In 1995 hielden we het gelukkig ook droog.”

Heel_dijk38_dijk_over_akkers_DeSlaag
Het gebied Pol

Buren mobiliseren

In 2016 hoorde Ben over de dijkversterkingsplannen van Waterschap Limburg in het gebied Pol. “De bewoners van onze straat werden uitgenodigd om deel te nemen aan de omgevingswerkgroep”, zegt Ben. “Ik wilde graag meedoen, zuiver uit interesse voor de plannen. Het waterschap gaf ons de kans mee te praten en die kans moet je benutten. Mensen zijn soms geneigd het allemaal maar te laten gebeuren, maar dat wilde ik niet. Ik heb de buren gemobiliseerd, zodat we samen konden meedenken over de plannen en waar nodig kritische vragen konden stellen. Ik vind het goed dat het waterschap de medewerking van bewoners heeft gevraagd. Sommige mensen wonen al hun hele leven aan het water en zij hebben soms hele goede ideeën.”

Heel_luchtfoto_GerPeeters2

Schiereiland Pol

Waterschap Limburg had verschillende voorstellen voor de dijkversterking in het gebied Pol. Eén van de plannen was om van Pol een schiereiland te maken, door de dijk bij Pol te verbinden met de dijk bij Heel. “Dat zagen we niet zo zitten, omdat we dan gevoelsmatig ingesloten zouden worden door de dijken”, zegt Ben. “Dit plan is inmiddels van tafel. Het waterschap bekijkt nu of ze de bestaande dijken kan verhogen, eventueel met versterkende damwanden erbij. Dat is geen ingrijpende maatregel. Het waterschap moet ook de dijk achter onze huizen aanpakken. Daar ligt nu een weg naast, die toegang tot onze tuinen biedt. We hebben gevraagd of we die toegang kunnen behouden, ook als de weg plaats moet maken voor de versterkte dijk. Dat komt waarschijnlijk goed. Als buurtbewoners hebben wij tot nu toe hele positieve ervaringen met het waterschap. Bescherming tegen het water en veiligheid zijn heel belangrijk, maar het is ook prettig dat bij het maken van de plannen goed naar de bewoners wordt geluisterd.”