Kijk achter de Dijk: Baarlo - Hout-Blerick

Gepubliceerd op 26 januari 2021

Omgevingsmanager Jaap Spaans

In Baarlo en Hout-Blerick worden niet alleen dijken versterkt, maar ook nieuwe dijken aangelegd. Daarbij wordt gezocht naar een nieuwe aansluiting op de bestaande hoge grond. Daarnaast vindt er in Hout-Blerick, specifiek Laerbroeck, ook een dijkverlegging plaats en hebben we nog de herinrichting van de Kwistbeek.

Voor dit complexe dijkversterkingsproject wordt gezocht naar één besluit voor het hele gebied. Daarvoor is er veel onderzoek en overleg met de omgeving nodig. In deze Kijk achter de Dijk neemt omgevingsmanager Jaap Spaans u mee achter de schermen bij de dijkversterking in Baarlo – Hout-Blerick.