Dijkversterking Heel


heel_15

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De opgave

De dijken bij Heel zijn groene dijken met een korte damwand aan de zuidzijde van Pol. Deze dijken zijn niet stabiel genoeg. De nieuwe dijken worden niet hoger, maar enigszins breder. Ook kunnen de bomen langs het dijktraject niet blijven staan. Ze staan te dicht langs de dijk en dat is niet goed voor de stabiliteit. De nieuwe maatregelen moeten tevens voorkomen dat er water en zand onder de dijk door kan stromen.

Samen met de omgeving ging het waterschap al vroeg in gesprek over de opgave. Zo kon het waterschap keuzes maken. Veel wensen uit de omgeving bleken een plaats te kunnen krijgen in het ontwerp. Zo kunnen de tuinen en de achteromweg aan de Pol gehandhaafd worden. Ook aan de Wessemerweg zijn minder gronden nodig dan vooraf ingeschat was. In januari 2018 stelde het waterschap het zogenoemde voorkeursalternatief vast.

Het proces

In de zomer van 2019 heeft het Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage gelegen. Hierop kon de omgeving formeel reageren door een zienswijze in te dienen. Vervolgens zijn de zienswijzen behandeld en is het plan al dan niet aan de hand van zienswijzen aangepast.

Hierna is in het voorjaar van 2020 het Projectplan Waterwet ter inzage gelegd en konden personen die een zienswijze hebben ingediend dan wel diegene die niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, beroep indienen.

Het Projectplan Waterwet is eind 2020 vastgesteld en de aannemer is begin 2021 gegund. We zitten momenteel in de uitvoeringsfase. Deze fase zal ongetwijfeld hinder met zich meebrengen. Dat is niet altijd makkelijk, wel noodzakelijk. U wordt hierover tijdig geïnformeerd door de aannemer via bijvoorbeeld de Bouwapp en via onze nieuwsbrief. Het is goed wonen, werken en ontspannen in Heel. En dat houden we graag zo.

Tijdlijn dijkversterking Heel

Blijf op de hoogte via de BouwApp

De aannemer houdt u graag op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden en eventuele hinder via de BouwApp. Deze mobiele applicatie is geschikt voor smartphones en tablets met Android en iOS en is te vinden in de AppStore of PlayStore onder de naam 'de BouwApp'.

Als u in de zoekfunctie “Heel” intypt, vindt u het project. U kunt de locatie toevoegen als favoriet door te klikken op 'volgen'.

Het is ook mogelijk om de informatie van de BouwApp te volgen via de laptop of PC.

De toekomstige opgave in Heel en omgeving

Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de 185 kilometer Limburgse dijken in 2050 voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid (2017). Op dit moment werken we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL) hard aan het op orde brengen van 54 kilometer dijken. Dijkversterkingsproject Heel is onderdeel van het HWBP WL. Maar daarna is het werk nog niet klaar.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft een langetermijnaanpak vastgesteld die richting geeft aan de forse dijkversterkingsopgave die Limburg wacht. Wat dit betekent voor gemeente Maasgouw, leest u in de factsheet.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ralph Gaastra staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Ralph Gaastra

Laatste wijziging: 02-03-2023

Beesel en Heel zijn hoogwaterveilig en afgerond

Eerste twee grootschalige dijkversterkingsprojecten zijn afgerond.

Werk in beeld

Onderstaande video is een compilatie van de werkzaamheden van april t/m oktober 2022 en de huidige situatie in Heel (januari 2023).

Wij maken de dijk

Sabine Kern en Erik Wagener

Dijkversterkingsproject Heel is een van de eerste Limburgse projecten dat hoogwaterveilig is. Erik en Sabine vertellen waarom het nu belangrijk is om kilometers te maken binnen het HWBP WL.

Downloads en documenten

Veelgestelde vragen over dijkversterking