Dijkversterking Thorn - Wessem


thorn_wessem_15

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De opgave

Het dijktraject Thorn - Wessem bestaat uit groene dijken, met achter een groot deel van de dijken de Thornerbeek. Deze dijken zijn niet sterk en niet hoog genoeg om Thorn en Wessem ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Naast de dijkversterking onderzocht het waterschap in opdracht van het Rijk de inrichting van een waterbergingsgebied. Bij een extreem hoge waterstand wordt het gebied dan ingezet om water te bergen. Dat wil zeggen dat er op dat moment water in het gebied gelaten wordt. Zo krijgt de Maas meer ruimte. Dit noemen we ook een systeemmaatregel. Meer weten? Bekijk dan systeemmaatregelen bij dijkversterking.

Het proces

Het waterschap gaat over de dijkversterking, de minister besluit over het waterbergingsgebied (systeemmaatregel). Samen met de omgeving is het waterschap in gesprek over de opgave. Want de dijkversterking, mogelijk gecombineerd met waterberging, brengt lastige afwegingen met zich mee.

In juni 2020 heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een besluit genomen over de systeemmaatregel in Thorn en Wessem. Daarmee is er duidelijkheid in het gebied gekomen.

Naast het besluit van de minister hebben Rijk en regio eind mei ook een voorkeur uitgesproken voor het tracé en het type kering voor de rest van het dijktraject.

Met de bestuurlijke voorkeur van Rijk en regio heeft het waterschap het zogenoemde voorkeursalternatief vastgelegd in de Nota Voorkeursalternatief. Het dagelijks bestuur van het waterschap nam hierover in november 2020 een besluit. Het ontwerp voorkeursalternatief lag, samen met het milieueffectrapport (MER fase 1), van 17 november tot en met 28 december 2020 ter inzage. Tijdens die ter inzage periode heeft iedereen formeel op de stukken kunnen reageren met een zienswijze.

In maart 2021 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, in afstemming met de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de systeemmaatregel, het voorkeursalternatief vastgesteld. Bekend is waar de versterkte dijk komt te liggen en welk type dijk het wordt. Met één uitzondering: de Maasboulevard.

Hier is in nauwe samenwerking met gemeente en bewoners een verdiepingsslag uitgevoerd. De uitwerking van de keuze ‘ophogen maaiveld’ is vergeleken met de voorkeur van de omgeving van een zelfsluitende kering. In mei 2022 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het type kering aan de Maasboulevard in Wessem vastgesteld. Er is gekozen voor een vaste kering.

De inpassing van het voorkeursalternatief wordt in de planuitwerkingsfase verder in detail uitgewerkt.

De tijdlijn krijgt een update op basis van de aangescherpte planning en volgt zo snel mogelijk.

Veelgestelde vragen over dijkversterking Thorn - Wessem

  • Wat is een voorkeursalternatief (VKA)?
  • Hoe staat het met kwelwater in de plannen zoals ze er nu liggen?
  • Wat verandert er precies met de wijziging van de huidige status rivierbed?

De antwoorden op deze vragen vindt u op de pagina veelgestelde vragen.

Wilt u uitleg bij de begrippen op deze pagina? Bekijk dan de begrippenlijst.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Marita Cals staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Marita Cals

Laatste wijziging: 04-08-2022

Type kering Maasboulevard Wessem

Maasboulevard Wessem

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft het type kering aan de Maasboulevard in Wessem vastgesteld. Er is gekozen voor een vaste kering.

Informatieavond Maasboulevard Wessem

De informatieavond vond plaats op woensdag 20 april 2022.

Meer mogelijkheden in Thorn - Wessem

In de toekomst zijn er meer mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied Thorn-Wessem.

Downloads en documenten

Betere bescherming met stevige dijk voor Thorn - Wessem

Thorn-waterbergingsgebied

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een besluit genomen over de systeemmaatregel in Thorn en Wessem.