Dijkversterking Nieuw Bergen


Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

Opgave

De huidige dijken bij Nieuw Bergen bestaan voor een deel uit een aangelegde groene kering en voor een deel uit het talud van de weg N271. Ze beschermen de lager gelegen delen van de woonkern Nieuw Bergen en een aantal bedrijven. Na de overstromingen in de jaren ‘90 zijn de huidige dijken aangelegd. Toen een prima noodoplossing. Inmiddels weten we dat ze niet hoog en sterk genoeg zijn om Nieuw Bergen ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De dijken voldoen niet aan de wettelijke norm.

Proces

In Nieuw Bergen was een voorkeursalternatief voor de dijkversterking vastgesteld. In juli 2020 besloot Waterschap Limburg in overleg met Provincie Limburg en gemeente Bergen om de dijkversterking aan te passen zodat enkele waardevolle landschapselementen behouden kunnen blijven. De aanpassingen zijn doorgevoerd in het dijkontwerp en in alle daarop gebaseerde plannen, waaronder het Ontwerp Projectplan Waterwet.

Het Ontwerp Projectplan Waterwet heeft van maart tot april 2021 ter inzage gelegen. Hierop kon iedereen formeel reageren door een zienswijze in te dienen. De zienswijzen zijn behandeld en het definitieve Projectplan Waterwet heeft van maart tot april 2022 ter inzage gelegen. Personen die een zienswijze hebben ingediend of die niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, konden in beroep gaan. Na vaststelling van het Projectplan Waterwet is de uitvoeringsfase begonnen.

Uitvoering

De aannemer Dijkzone Alliantie is in 2023 begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor de daadwerkelijke uitvoering van de dijkversterking. Het gaat dan om het uitvoeren van de onderzoeken zoals bodemonderzoek, flora en fauna onderzoek, niet gesprongen explosieven onderzoek en het verleggen van kabels en leidingen. Dit betekent dat het grotere werk met bijvoorbeeld het verplaatsen van grond voor het versterken van de dijk vooral in 2024 en 2025 plaatsvindt. Hieronder staat de planning van de uitvoering weergegeven.

De toekomstige opgave in Nieuw Bergen en omgeving

Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de 185 kilometer Limburgse dijken in 2050 voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid (2017). Op dit moment werken we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL) hard aan het op orde brengen van 54 kilometer dijken. Dijkversterkingsproject Nieuw Bergen is onderdeel van het HWBP WL. Maar daarna is het werk nog niet klaar.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft een langetermijnaanpak vastgesteld die richting geeft aan de forse dijkversterkingsopgave die Limburg wacht. Wat dit betekent voor gemeente Bergen, leest u in de factsheet.

Veelgestelde vragen over de dijkversterking Nieuw Bergen

  • Hoe verhoudt deze dijkversterking zich ten opzichte van eerdere dijkversterkingen in het gebied in het kader van het programma Maaswerken?
  • Wanneer gaan we in het gebied iets merken van de uitvoering?
  • Wat betekent de dijkversterking voor de verkeersveiligheid bij de dijkovergang bij de Daem van Kekenstraat?
  • Waarom wordt de dijk niet verder naar het zuiden doorgetrokken langs de Rijksweg?
  • Waarom kunnen de dijken niet nog lager?

De antwoorden op deze vragen kunt u vinden op de pagina veelgestelde vragen over Nieuw Bergen.

Wilt u uitleg bij begrippen op deze pagina? Bekijk dan de begrippenlijst.

Meer informatie

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ralph Gaastra staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Ralph Gaastra

Laatste wijziging: 15-12-2023

Projectnieuws

Hier kunt u alle nieuwsberichten over dit project nalezen.

Uw mening telt

Wij zijn benieuwd naar uw mening over hoe wij u informeren en hoe u over dijkversterking Nieuw Bergen denkt. Het invullen van de vragenlijst kost u per keer een paar minuten.

Downloads en documenten

Onderzoeken

Schermafbeelding 2019-06-13 om 12.47.35

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.

Duidelijkheid over dijkontwerp Nieuw Bergen

Nieuw Bergen Maasdal Luchtfoto Aeropicture

In Nieuw Bergen wordt de dijkversterking aangepast.

Samenvatting Voorkeursalternatief

Verhalen achter de dijk

harm_van_riswick_3

“Tijdens het hoogwater in 1993 hebben we ‘m wel geknepen”