Herinrichting Maasnielderbeek bovenloop


Maasnielderbeek (Breedbeeld)

Inleiding

De Maasnielderbeek in Roermond ontspringt aan de noordkant van de N280, ongeveer ter hoogte van de Beatrixhoeve en mondt uit in de Maas ter hoogte van Leeuwen. De Maasnielderbeek is aangemerkt als KRW-lichaam. Dat betekent dat er vanuit de Kaderrichtlijn Water bepaalde eisen worden gesteld aan de kwaliteit van deze beek. Het gebied ten noorden van de N280 is al natuurlijk ingericht. Nu willen we het resterende deel gaan aanpakken. Dit is het traject tussen de N280 tot het punt waar de beek de A73 kruist.

Projectdoel

Het doel van dit project is de bovenloop van de Maasnielderbeek natuurlijk en klimaatproof inrichten, zodat we het natuurlijke systeem herstellen. We verbeteren de waterkwaliteit en hebben aandacht voor de ecologie, zodat de beek voldoet aan de Kaderrichtlijn Water. Hiermee maken we de beek weer geschikt voor de typische waterplanten en kleine waterdieren die nu ontbreken.

Wat gaan we doen?

Het waterschap start nu met de verkenning van dit project. Dat betekent dat we onderzoeken (verkennen) welke mogelijkheden er zijn om dit traject te verbeteren (her in te richten). We hebben ook oog voor meekoppelkansen en signalen uit de omgeving.

Planning

De eerste stap binnen dit project is het komen tot een schetsontwerp. Dit schetsontwerp moet duidelijk maken welke maatregelen nodig zijn en waar we welke maatregelen willen nemen.

Bij het opstellen van een schetsontwerp houden we waar mogelijk rekening met de gebiedskennis, de wensen en aandachtspunten van de omgeving.

Betrokkenen bij project

  • Omwonenden
  • Gemeente Roermond
  • Individuele grondeigenaren

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Geurts, 06 461 845 39 of per e-mail naar p.geurts@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.