Baggeren Roer


Inleiding

Waterschap Limburg gaat een gedeelte van de Roer baggeren tussen de Bisschop Lindanussingel en de ECI-centrale. De Roer is een natuurlijk meanderende rivier die in Roermond uitmondt in de Maas. Door het meanderen bovenstrooms neemt de Roer zand mee. Dit zand zet zich benedenstrooms in Roermond af en belemmert de doorstroming van de Roer. Dit leidt tot het probleem dat de ECI-centrale niet naar behoren werkt. Het slib hoopt zich voor de waterkrachtcentrale op en belemmert de doorstroming van het water.

Wat gaan we doen?

De Roer tussen de bovenstroomse sluisdeuren en de ECI- centrale wordt drooggelegd. Hiervoor sluiten we de bovenstroomse sluisdeuren. Vissen worden afgevangen. Met klein materieel gaan we ter hoogte van de bovenstroomse sluisdeuren de Roer in om het zand eruit te halen.

Het doel van deze werkzaamheden is:

  • Doorstroming verbeteren van de Roer
  • Functie van de ECI-Centrale herstellen

Planning

  • We zijn van plan om het project in oktober 2023 uit te voeren.
  • 28 juni en 26 juli zijn er inloopbijeenkomsten geweest.

Betrokkenen bij project

  • Waterschap Limburg
  • Omwonenden

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Casper de Vilder. Dit kan telefonisch via +316 814 365 88 of per e-mail via c.devilder@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.