Baggeren Roer


Inleiding

Waterschap Limburg wil een gedeelte van de Roer baggeren tussen de Bisschop Lindanussingel en de ECI-centrale. De Roer is een natuurlijk meanderende rivier die in Roermond uitmondt in de Maas. Door het meanderen bovenstrooms neemt de Roer zand mee. Dit zand zet zich benedenstrooms in Roermond af en belemmert de doorstroming van de Roer. Dit leidt tot het probleem dat de ECI-centrale niet naar behoren werkt. Het slib hoopt zich voor de waterkrachtcentrale op en belemmert de doorstroming van het water.

Wat gaan we doen?

De Roer tussen de bovenstroomse sluisdeuren en de ECI- centrale wordt drooggelegd. Hiervoor sluiten we de bovenstroomse sluisdeuren. Vissen worden afgevangen. Met klein materieel gaan we ter hoogte van de bovenstroomse sluisdeuren de Roer in om het zand eruit te halen.

Planning

We beginnen in het najaar van 2023.

Betrokkenen bij project

  • Waterschap Limburg
  • Aannemer Van Beers
  • Adviesbureau ViForis

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.