Dijkversterking Willem Alexanderhaven Roermond


Roermond_W_Alexanderhaven_KalleBakker6_klein

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

Wat gaan we doen?

De dijk bij de Willem Alexanderhaven in Roermond voldoet niet aan het gewenste veiligheidsniveau. Daarom werken we in drie deeltrajecten aan maatregelen om de dijk te versterken. Het eerste traject is in 2015 afgerond. Er is een 300 meter lange damwand aangelegd. Daarnaast wordt het terrein bij de ontwikkeling van Jazz City een flink stuk opgehoogd. Dit vormt het tweede traject en is in uitvoering. In het derde en laatste traject sluiten we de dijkring in het industriële gedeelte van de haven. Op 8 januari 2019 werd daarvoor het Voorkeursalternatief vastgesteld. Samen met gemeente Roermond onderzoeken we de mogelijkheden hiervoor.

Tijdens de werkzaamheden proberen we de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Alle bedrijven blijven bereikbaar tijdens de uitvoering. Voor de scheepvaart geldt dat de bereikbaarheid van achterliggende havenbedrijven niet verslechtert door de dijkversterking.

Samenwerkingspartners

De dijkversterking bij de Willem Alexanderhaven wordt uitgevoerd binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is een programma waarin de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Verder werken we samen met gemeente Roermond en andere betrokken partijen. Jazz City BV heeft bijvoorbeeld zelf een deel van de dijkverhoging op het eigen terrein uitgevoerd.

Contact

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Downloads en documenten

Onderzoeken

Schermafbeelding 2019-04-17 om 10.22.45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.

Veelgestelde vragen over dijkversterking