Dijkversterking Willem Alexanderhaven Roermond


Roermond_W_Alexanderhaven_KalleBakker6_klein

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

De opgave

De huidige kering bij Willem Alexanderhaven is een versnipperd geheel van harde keringen. De kering beschermt het bedrijventerrein, de haven en het Designer Outlet Roermond. Na de overstromingen in de jaren ’90 is de huidige dijk aangelegd. Toen een prima noodoplossing. Inmiddels weten we dat deze zogenoemde primaire kering niet hoog en sterk genoeg is. De haven kent een urgente beschermingsopgave. Deze primaire kering zal namelijk aanzienlijk opgehoogd moeten worden om te voldoen aan de wettelijke norm. Daarnaast dient de dijkring te worden gesloten door de kering aan te laten sluiten op de hoge grond.

Het proces

Het waterschap ging al vroeg in het proces in overleg met de bedrijven aan de haven. Samen met de omgeving werden de opgave, de kansen en de knelpunten in beeld gebracht. Met alle informatie op tafel maakte het waterschap begin 2019 vervolgens weloverwogen keuzes in het voorkeursalternatief. Volgende stap is de uitwerking van het voorkeursalternatief in een Ontwerp Projectplan Waterwet. Naar verwachting kan dit plan eind 2021 ter inzage worden gelegd.

Wilt u meer weten?  Lees meer over de dijkversterking Willem Alexanderhaven Roermond.

Tijdlijn dijkversterking Willem Alexanderhaven

Aanvullende bescherming

In de omgeving bestaat de wens om het hele bedrijventerrein Willem Alexander te beschermen tegen hoogwater. Dit gaat verder dan de opgave van het waterschap. Het waterschap ziet de meerwaarde, maar heeft niet de financiële mogelijkheden om de aanvullende bescherming op te nemen in de plannen. Daarom bundelen gemeente Roermond, provincie Limburg, het waterschap en de bedrijven aan de haven hun krachten. Lees er hier meer over.

Veel gestelde vragen over de dijkversterking Willem Alexanderhaven

  • Hoe komt het waterschap tot een afweging?
  • Waarom kan het waterschap niet meteen alle bedrijven meenemen in de plannen?
  • Het staat het met de veiligheid totdat de primaire kering is opgehoogd?

De antwoorden op deze vragen kunt u vinden op de pagina veel gestelde vragen over Willem Alexanderhaven.

Wilt u uitleg bij begrippen op deze pagina? Bekijk dan de begrippenlijst.

Meer informatie

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Luuk Claessens staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Luuk Claessens

Downloads en documenten

Onderzoeken

Schermafbeelding 2019-04-17 om 10.22.45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.

Veel gestelde vragen over dijkversterking