Dijkversterking Willem Alexanderhaven Roermond - veelgestelde vragen


Heeft u vragen? Omgevingsmanager Guido Toirkens staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

  • Waarom kan het waterschap niet meteen alle bedrijven meenemen in de plannen?

In het gebied ligt een primaire kering. Deze kering is niet hoog en sterk genoeg om het bedrijventerrein, de haven en het Designer Outlet ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Deze primaire kering zal opgehoogd moeten worden om te voldoen aan de wettelijke norm. Dit is de opgave van het waterschap. In de omgeving bestaat de wens om het hele bedrijventerrein Willem Alexander te beschermen tegen hoogwater. Dit gaat verder dan de wettelijke opgave van het waterschap. Het waterschap ziet de meerwaarde, maar heeft niet de financiële mogelijkheden om de aanvullende bescherming op te nemen in de plannen. Daarom bundelen gemeente Roermond, provincie Limburg, het waterschap en de bedrijven aan de haven hun krachten. Op dit moment wordt onder regie van de provincie verkend of een integraal plan voor het gebied kan worden uitgewerkt met een aanvullende bijdrage in de vorm van een Europese subsidie en een aanvullende investering door de bedrijven. Insteek is de potentie van de haven als duurzame logistieke hotspot.

  • Hoe komt het waterschap tot een afweging?

Samen met omwonenden, ondernemers, overheden en andere belanghebbenden bekijkt het waterschap per dijktraject de mogelijkheden. Uiteindelijk worden er afgewogen keuzes gemaakt, bijvoorbeeld het bepalen van het tracé of het type dijk. Bij de keuze spelen verschillende aspecten een rol, te weten: beschermingsniveau (bescherming van opstallen/woningen), rivierkunde (waaronder behoud rivierbed), ruimtelijke kwaliteit, kosten, draagvlak en haalbaarheid. We noemen dit het afwegingskader.

  • Het staat het met de veiligheid totdat de primaire kering is opgehoogd?

Op dit moment voldoen de primaire keringen niet aan de wettelijke norm. De keringen zijn te laag en voldoen technisch niet aan alle eisen. Bij hoge waterstanden kan een deel van het havengebied inclusief parkeerterrein Designer Outlet onder water komen te staan. Op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten gaat de Maas door klimaatverandering nog meer water afvoeren, 1,5 x meer water dan in 1995. Om de haven en het bedrijventerrein ook in de toekomst veilig te houden, moet de kering worden versterkt. Het gaat om grote economische belangen. Daarom wordt deze kering nu aangepakt.

  • Staat uw vraag er niet tussen?

Neem een kijkje tussen de algemene veelgestelde vragen.