Gebiedsproject Kwistbeek (gemeente Peel en Maas)


Kwistbeek Josette Van Wersch en Har Frenken bij de Kwistbeek 1 (Breedbeeld)

Ontdek project Kwistbeek op de interactieve website!


Een beekdal met kansen

De Kwistbeek stroomt als een blauwe ader door het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in Baarlo. Na hevige regenval is sprake van wateroverlast. Met name rond Soeterbeek en Pratwinkel. Samen met de gemeente Peel en Maas, inwoners, ondernemers en andere betrokkenen pakt het waterschap de wateroverlast aan én versterkt de kwaliteiten van het gebied.

Water én de omgeving

De afgelopen jaren hebben veel inwoners rond de Kwistbeek regelmatig wateroverlast ondervonden na hevige en langdurige buien. Om dit te voorkomen moeten er de komende jaren maatregelen worden genomen. Het aanleggen van de bergbezinkbassins aan de Stogger was een eerste grote en belangrijke stap in de goede richting. Maar we kijken verder dan alleen de wateroverlast. Alles staat met elkaar in verbinding. Als we alleen de focus leggen op water doen de we de rest van de omgeving te kort.


Doe mee op Met Elkaar!