Well: “Als team kunnen we het maximale uit de Groene Rivier halen”


Groene rivier Well

Waterschap Limburg wil Well en haar inwoners met nieuwe dijken optimaal beschermen tegen hoogwater. Rijkswaterstaat wil de Maas zoveel mogelijk ruimte geven. En Gemeente Bergen wil de rivieromgeving ontwikkelen tot een landschap waarin natuur en landbouw samenkomen. In het plan voor de Groene Rivier in Well spelen verschillende belangen, maar de betrokken partijen maken zich samen sterk om het beste resultaat te bereiken. “Als we op deze manier blijven samenwerken, dan wordt de Groene Rivier een prachtig gebied.”

Sinds de IJstijd ligt er een geul tussen ‘oud’ Well/ Elsteren en ‘nieuw’ Well/De Paad: de Oude Maasarm. Vroeger stroomde de Oude Maasarm met de Maas mee bij hoogwater, maar in 1996 is de geul ingedijkt uit angst voor nieuwe overstromingen. Met de dijkversterkingsplannen voor Well komt daar verandering in. De dijken worden verlegd, zodat de Maas bij hoogwater weer door de Oude Maasarm heen kan stromen. Het herstelplan heet ‘de Groene Rivier’, een logische oplossing die eer doet aan de ontstaansgeschiedenis van Well. “De ‘Groene Rivier’ wil zeggen dat de Oude Maasarm normaal gesproken een groen gebied is”, zegt Keesjan van den Herik, gebiedsregisseur Waterschap Limburg. “Alleen bij hoogwater stroomt er water door de Groene Rivier.”

Nieuwe dijken

Om de Oude Maasarm te herstellen, moet het waterschap nieuwe dijken aanleggen en de bestaande dijken deels verwijderen. Het herstel van de Wellse Molenbeek tussen de Maasduinen en Well wordt ook onderdeel van de Groene Rivier. “De nieuwe dijken willen we natuurlijk in één keer op de juiste plek aanleggen”, zegt Keesjan. “Niet de gemakkelijkste klus, want nieuwe dijken grijpen in op de omgeving. De nieuwe dijk loopt straks bijvoorbeeld langs de achtertuinen van mensen en daar is niet iedereen blij mee.”

"De Groene Rivier kan enorme meerwaarde creëren voor de omgeving. Er ligt straks prachtige natuur langs de rivier, met wandel- en fietspaden en een balans tussen landbouw, water en natuur. Dit wordt een uniek gebied met volop rust en ruimte, waar je écht geweest moet zijn.”

Keesjan van den Herik

Keesjan van den Herik, gebiedsregisseur Waterschap Limburg

Natuur- en landbouwontwikkeling

De Groene Rivier brengt aan de andere kant ook veel kansen met zich mee. Het waterschap werkt nauw samen met Gemeente Bergen en Rijkswaterstaat, om het maximale uit het nieuwe gebied te halen. Gemeente Bergen maakt samen met andere overheden plannen voor een veilige en aantrekkelijke inrichting voor de inwoners. “De gemeente heeft grond gekocht in het plangebied van de Groene Rivier”, vertelt Eric Kuiper, beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Bergen. “Wij willen de Maasheggen terugbrengen en een combinatie van natuur en landbouw mogelijk maken. Een natuurlijke inrichting die recht doet aan de landbouw: dat vinden we belangrijk.”

"De Groene Rivier brengt veel kansen met zich mee. De gemeente heeft grond gekocht in het plangebied van de Groene Rivier. Wij willen de Maasheggen terugbrengen en een combinatie van natuur en landbouw mogelijk maken.”

Eric Kuiper

Eric Kuiper, beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Bergen

Balans creëren

Niet alleen Waterschap Limburg en de gemeente hebben hun eigen belangen, ook Rijkswaterstaat heeft een eigen visie. Wim van Hengel, senior-adviseur bij Rijkswaterstaat: “Een robuust riviersysteem is voor iedereen van groot belang.

Oók voor de hoogwaterveiligheid, nu en in de toekomst. Daarvoor heeft de Maas meer ruimte nodig en die krijgt ze onder meer hier, bij de Groene Rivier bij Well.” In dit project is het voor de betrokken partijen zaak om elkaars belangen goed af te wegen. Samen kunnen ze het maximale uit de Groene Rivier halen. Eric: “Alle partijen hebben respect voor elkaars belangen. We houden rekening met elkaar en versterken elkaar. Als we elkaar vast blijven houden zoals we nu doen, dan ligt hier straks een gebied dat niet alleen goed beschermd is, maar waar we allemaal ook heel trots op kunnen zijn.”

“De Groene Rivier kan enorme meerwaarde creëren voor de omgeving en de inwoners”, zegt Keesjan. “Er ligt straks prachtige natuur langs de rivier, met wandel- en fietspaden en een balans tussen landbouw, water en natuur. Dit wordt een uniek gebied met volop rust en ruimte, waar je écht geweest moet zijn.”

"Een robuust riviersysteem is voor iedereen van groot belang. Oók voor de hoogwater-veiligheid, nu en in de toekomst. Daarvoor heeft de Maas meer ruimte nodig en die krijgt ze onder meer hier, in de Groene Rivier bij Well.”

Wim van Hengel

Wim van Hengel, senior-adviseur waterbeheer bij Rijkswaterstaat