Ven-Zelderheide: "Vijfde generatie kan straks op deze plek aan de slag"

Gepubliceerd op 7 mei 2021

Harm Weijers

Tegen de Duitse grens aan, in Ven-Zelderheide, staat het familiebedrijf van Harm en Susanne Weijers. De overgrootvader van Harm (52) begon de boerderij in 1890 en opende daar een kleine winkel bij. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een vee- en akkerbouwboerderij met tweehonderd koeien en kalfjes, een supermarkt en een slagerij. Harm is nauw betrokken bij de plannen voor dijkversterking rond Ven-Zelderheide. “Ik ken het gebied vrij goed. Onze koeien en kalfjes lopen op verschillende plekken in de uiterwaarden van de Niers.”

Harm Weijers heeft nooit ergens anders gewoond dan in Ven-Zelderheide. Hij wist al vroeg dat hij het bedrijf van zijn vader wilde overnemen. “De afwisseling is het mooiste van het werk”, zegt hij. “De ene dag ben ik bezig voor de supermarkt, de volgende dag rij ik op mijn quad door de natuurgebieden waar mijn koeien grazen. Dit is zo’n mooi gebied. Als je vanaf de Duitse kant uitkijkt over de Niers: dat is schitterend.” Harm heeft de Maas nooit als last gezien. Hoogstens stond zijn grond in Heijen onder water, of moesten de koeien van een volgelopen perceel gejaagd worden. “Zelfs in 1993 en 1995 zijn we hier droog gebleven”, zegt Harm. “Toen ik hoorde van de dijkversterkingsplannen, dacht ik dan ook ‘wat gaan ze nou weer doen?’ Op de eerste tekeningen was zelfs een dijk dwars door mijn perceel heen getekend. Daar werd ik wel even onrustig van, maar gelukkig was dat idee zo weer van tafel.”

Vijfde generatie

Het blijkt dat de hoge gronden in Duitsland de dijkring voor Ven-Zelderheide sluitend maken. Er komt vooralsnog geen nieuwe hoge dijk langs de supermarkt te liggen. “De Kleefseweg langs mijn bedrijf ligt al hoger”, zegt Harm. “Die fungeert als een soort dijk. In de toekomst wordt die waarschijnlijk extra verhoogd voor meer bescherming, maar deze plannen zijn niet zo ingrijpend. Voor het bedrijf verandert er dan niet veel. Gelukkig, want twee van mijn kinderen willen het misschien overnemen. Dan kan de vijfde generatie gewoon op deze plek verder aan de slag.”

In één keer goed

Toen het overleg tussen omgeving en waterschap van start ging, werd Harm lid van de omgevingswerkgroep OttersumVen-Zelderheide. Hij sloot ook aan bij de werkgroep Agrariërs. “Ik ken het gebied beter dan de gemiddelde inwoner”, zegt Harm. “Ik wilde er zeker van zijn dat het waterschap haar feiten op een rij had en ik wilde weten wat er ging gebeuren.

Kijk, ik weet niet of de voorspellingen kloppen en we in de toekomst inderdaad hogere dijken nodig hebben. Misschien wel, en dan willen we natuurlijk veilig zitten. Ik wil alleen geen onnodig ingrijpende maatregelen en ik ben blij dat er nu een voorstel ligt dat daarop aansluit. Ik hoop wel dat we na dit project klaar zijn met alle dijkplannen. Doe het nu maar in één keer goed. En anders komt er af en toe maar een beetje water over de dijk heen.”

Mooi fietsen en wandelen

Het overleg tussen Waterschap Limburg en de omgevingswerkgroepen verloopt goed. Harm: “Ik ben altijd enigszins wantrouwend: wat wordt er nu écht gedaan met onze mening? Tijdens dit traject heb ik het idee dat er beter geluisterd wordt dan bij projecten in het verleden. Er ligt nu een voorstel waar draagvlak voor is, al kun je nooit iedereen blij maken. Ik hoop dat het waterschap nog gaat kijken naar mogelijkheden om toeristische voorzieningen aan te leggen. Een verbinding over de Niers tussen Ven-Zelderheide en Duitsland zou prachtig zijn. Er liggen volop kansen om fietsen en wandelen hier nog mooier te maken.”


Dijkversterking Lob van Gennep