Stichting het Limburgs Landschap: “Laat de Maas weer het Limburgse landschap vormen”

Gepubliceerd op 9 juli 2018

Edmond Staal 1

Namens Stichting het Limburgs Landschap zet Edmond Staal zich in om waardevolle landschappen en cultuurhistorische monumenten in Limburg te behouden. Hij is ook nauw betrokken bij de dijkversterkingsprojecten van Waterschap Limburg. Daarbij staan voor hem altijd de natuurlijke geologische processen van de Maas centraal. “We willen niet zomaar dijken bouwen, er moeten kwaliteitsoplossingen komen.”

Edmond Staal is stafmedewerker Externe Betrekkingen bij Stichting het Limburgs Landschap. Deze organisatie is eigenaar en beheerder van een groot aantal natuurgebieden in Limburg. “Het landschap in Limburg is heel bijzonder”, zegt Edmond. “De Maas houdt ons landschap wild, en vormt het door erosie en de afzetting van materialen. De landschappen in Noord- en Midden-Limburg zijn uitzonderlijk gevarieerd en dat vind ik prachtig. Als ik hier vijf kilometer wandel, kom ik allerlei verschillende landschappen tegen. De waterhuishouding van de Maas zorgt voor rijke natuur en veel variatie in bodemstructuren. Bovendien is Limburg dankzij de Maas al duizenden jaren bewoond, waardoor de cultuur-historische rijkdom hier groot is.”

Heel_dijk25_Polderveld
Dijk langs de Polderveldplas in Heel

Geef de Maas haar rol terug

De afgelopen eeuw grepen mensen sterk in in het Maaslandschap, door stuwen, dijken, kades en muren te bouwen. Edmond vindt het belangrijk om de Maas haar oorspronkelijke rol als vormer van het landschap terug te geven, ook bij de dijkversterkingsprojecten van Waterschap Limburg. Edmond is nauw betrokken bij deze projecten, omdat Limburgs Landschap eigenaar of beheerder is van een groot aantal gebieden waar dijkversterking speelt. Een voorbeeld is de Polderveldplas in Heel, waar een verhoogde dijk moet komen. De stichting pleit ervoor om genoeg ruimte tussen de dijk en het water te laten, zodat de natuur zich daar kan ontwikkelen.

Well_dijk6_Ger Peeters_klein
Dijk in Well

Belangen afwegen

“Bij alle dijkversterkingsprojecten hanteer ik hetzelfde uitgangspunt”, zegt Edmond. “De natuurlijke geologische processen die het Maasdal hebben gevormd, zijn voor Limburgs Landschap de basis van elk dijkplan. Zijn er hogere dijken nodig, gebruik dan de natuur. Koppel natuurlijke terrasranden langs de Maas bijvoorbeeld aan de dijken. Haal waar mogelijk oeververhardingen weg en vergroot de natuurlijke variatie langs de Maas. Weeg vervolgens de algemene belangen, zoals omgevingskwaliteit en waterbescherming, af tegen individuele belangen van bewoners, bedrijven en monumenten. Gaat het algemeen belang voor, zorg dan voor maatwerk voor de individuele partijen, zodat zij er niet slechter van worden. De plannen voor dijken zijn soms heel ingrijpend. Als we het nu niet goed doen, dan kennen we ons landschap straks niet meer terug. En ik wil dat volgende generaties trots zijn op de manier waarop we de waterbescherming hebben ingevuld. Het gaat niet om dijken bouwen, het gaat om het samen realiseren van kwaliteitsoplossingen.”