Kijk achter de Dijk: Arcen

Gepubliceerd op 12 april 2021

Omgevingsmanagers Rudy de Groote en Abel Knipping

In Arcen werkt Waterschap Limburg aan hoogwaterbescherming in drie verschillende deelgebieden: Arcen Noord, Arcen Midden en Arcen Zuid. Elk deelgebied kent zijn eigen opgaven. Die complexiteit vraagt veel overleg, onderzoek en belangenafweging. Tijdens bijeenkomsten van de omgevingswerkgroepen overleggen omgevingsmanagers Rudy de Groote en Abel Knipping met ondernemers, bewoners en agrariërs over de dijkversterkingen en de gevolgen daarvan in hun gebied. In deze Kijk achter de Dijk video vertellen Rudy en Abel meer over de opgaven voor de verschillende deelgebieden.


Meer informatie