Kijk achter de Dijk: Nieuw Bergen

Gepubliceerd op 4 maart 2021

Omgevingsmanagers Sjoerd Haitsma en Ralph Gaastra

Het dijkversterkingsproject in Nieuw Bergen zit aan het eind van de planuitwerkingsfase. Daarin zijn met direct betrokkenen en grondeigenaren de precieze afmetingen en de precieze ligging van de dijk bepaald. Nu het project richting realisatie gaat, vinden er veranderingen binnen het team plaats.

In deze Kijk achter de Dijk introduceert omgevingsmanager Sjoerd Haitsma, Ralph Gaastra als nieuwe omgevingsmanager voor de uitvoeringsfase. Zij nemen u mee achter de schermen bij de dijkversterking in Nieuw Bergen.