Subsidieverzoek voorkomen wateroverlast


Waterschap Limburg en 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg werken samen bij subsidieregelingen in de strijd tegen wateroverlast. De regeling is bedoeld als extra stimulans voor onder meer burgers, bedrijven en woningbouwverenigingen om zelf bij te dragen aan het voorkomen van wateroverlast.

Subsidie voor afkoppelen regenpijp in je tuin

Waterklaar houdt in dat je de regenpijp in je tuin afkoppelt van het riool met vuilwater en je tuin watervriendelijk maakt. Het regenwater wordt dan in je eigen tuin vastgehouden waar het in de grond zakt. Bij hevige regenbuien voorkom je op deze manier dat de riolering het overtollige water niet meer aankan, straten blank komen te staan of nog erger, het water de woning binnenkomt. Bovendien hoeft dat schone regenwater dan niet samen met het afvalwater gezuiverd te worden en voorkomen wij samen verdroging. Het is immers zonde om het schaarse regenwater af te voeren als je tuin schreeuwt om regenwater.

Gemeente helpt

Mensen die hun regenpijp willen laten afkoppelen, kunnen nu gebruik maken van de subsidie. Het subsidiebedrag en de voorwaarden verschillen per gemeente. Geïnteresseerden kunnen bij de gemeente terecht voor advies over de mogelijkheden, wat de kosten zijn en welk subsidiebedrag daarbij hoort.

Zie voor meer informatie over deze regeling en andere vergoedingsregelingen de links rechts.