Dijkversterking Steyl - Maashoek


Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De opgave

De dijk bij het kloosterdorp Steyl – een groene dijk afgewisseld met een keermuur – vormt een zwakke plek in het dijktraject Venlo. De dijk is niet meer hoog en sterk genoeg om Steyl ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. Daarbij komt dat Steyl van rijkswege een beschermd dorpsgezicht heeft: het is een unieke plek aan de Maas. Dat rechtvaardigt een unieke oplossing voor hoogwaterveiligheid.

Unieke oplossing: zelfsluitende kering

Samen met de gemeente Venlo ging Waterschap Limburg in gesprek met de bewoners en bedrijven ‘op’ Steyl. Er werd een omgevingswerkgroep opgericht om samen de opgave, de kansen en de knelpunten te verkennen. Met alle kennis uit het gebied op tafel kon het waterschap zorgvuldige keuzes maken. Vanwege het bijzondere beschermde karakter van het dorp, de ligging van de kering (bij Venlo, waardoor een overstroming veel mensen zou raken) én het feit dat het plein een publieke plek is, kon het waterschap kijken naar een unieke oplossing: een zelfsluitende kering. Dat is een kering die zonder enig menselijk ingrijpen ‘uit zichzelf’ omhoogkomt bij hoogwater. De zelfsluitende kering ontneemt het bijzondere uitzicht vanaf én naar het openbare plein straks alleen op het moment dat het ook echt nodig is: bij hoogwater.

De realisatie

Nu alle plannen tot in detail zijn uitgewerkt, is gestart met de bouw van de zelfsluitende kering in Steyl-Maashoek. Eerst wordt een tijdelijke waterkering gemaakt in de vorm van een stalen damwand. Daarna kan de oude waterkering gesloopt worden. Aansluitend start de bouw van de zelfsluitende kering. Deze werkzaamheden duren van september 2023 tot de zomer van 2024. Daarna wordt de tijdelijke stalen damwand weer afgebroken en het plein aangelegd. Eind 2024 is Steyl hoogwaterveilig.

In opdracht van Waterschap Limburg voert Dijkzone Alliantie de complexe operatie uit. Dijkzone Alliantie is een samenwerking van Ploegam, Hollandia Infra en Dura Vermeer i.s.m. Vlotterkering BV.

De toekomstige opgave in Steyl - Maashoek en omgeving

Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de 185 kilometer Limburgse dijken in 2050 voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid (2017). Op dit moment werken we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL) hard aan het op orde brengen van 54 kilometer dijken. Dijkversterkingsproject Steyl - Maashoek is onderdeel van het HWBP WL. Maar daarna is het werk nog niet klaar.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft een langetermijnaanpak vastgesteld die richting geeft aan de forse dijkversterkingsopgave die Limburg wacht. Wat dit betekent voor gemeente Venlo, leest u in de factsheet.

Veelgestelde vragen over dijkversterking Steyl - Maashoek

  • Waarom wordt de dijk bij Steyl - Maashoek versterkt?

  • Wanneer zijn de werkzaamheden afgerond?

De antwoorden op deze en meer vragen vindt u op de pagina veelgestelde vragen.

Wilt u uitleg bij begrippen op deze pagina? Bekijk dan de begrippenlijst.

Meer informatie

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Luuk Claessens via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Luuk Claessens

Laatste wijziging: 19-12-2023

Projectnieuws

Hier kunt u alle nieuwsberichten over dit project nalezen.

Vensters op Steyl

Wij maken de dijk

Stephan Kweens en John Roubos

Het vinden van de juiste oplossing voor hoogwaterbescherming is maatwerk. Als omgevingsmanager en technisch manager weten Stephan en John dat als geen ander.

Downloads en documenten

Onderzoeken

Schermafbeelding 2019-06-13 om 12.47.35