Zelfsluitende waterkering Steyl – Maashoek stapje dichterbij

Gepubliceerd op 22 februari 2021

Dijk in Steyl - door: Ger Peeters

Een waterkering die ‘uit zichzelf’ omhoog komt bij hoogwater: op deze bijzondere manier wil Waterschap Limburg de Maashoek in het Limburgse kloosterdorp Steyl hoogwaterveilig maken voor de toekomst. En niet alleen de kering wordt bijzonder: ook het proces om die te maken. De komende periode wordt daarvoor weer een stap gezet: het waterschap kiest drie aannemers om verder mee in gesprek te gaan over een ontwerp.

Aannemers konden zich de afgelopen periode melden om mee te doen in een aanbestedingsproces. Uit de aanmeldingen kiest het Waterschap de komende periode een selectie van drie. De keuze vindt plaats op basis van de techniek die de aannemers in huis hebben en op basis van de ruimtelijke kwaliteit in hun eerste idee. De drie aannemers in de selectie krijgen vervolgens een vergoeding om ook een echt ontwerp uit te werken voor ‘hun’ kering. Uiteindelijk wordt dan een van deze drie ontwerpen gekozen om ook echt te worden gebouwd.

Zelfsluitende kering op publieke plek met beschermd dorpsgezicht

De nieuwe kering is nodig om het dorp veilig te houden voor hoogwater. De huidige kering is daarvoor niet hoog en sterk genoeg. Steyl heeft een van rijkswege beschermd dorpsgezicht; zowel het zicht óp als vanaf de Maas is erg bijzonder. Daarom ontneemt de nieuwe zelfsluitende kering dat uitzicht straks zo min mogelijk, en vooral op het moment dat het ook echt nodig is: bij hoogwater. Een technische uitdaging van formaat, want de enige andere zelfsluitende primaire waterkering in Nederland, in Spakenburg, is 70 cm hoog. Die ‘op Steyl’ wordt maar liefst 2,5 meter hoog.

Klepsysteem of harmonica: er is een ‘dresscode’ voor de kering

Dat wil overigens niet zeggen dat de kering zelf helemaal onzichtbaar gaat zijn. Veel mensen denken aan een kering die uit het niets uit de grond omhoog rijst, maar het zou bijvoorbeeld ook een klepsysteem of een grote harmonica kunnen worden. Over de manier waarop de kering er uit mag zien, is gesproken met onder meer de Welstandscommissie van de gemeente Venlo, maar ook met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het kwaliteitsteam Noordelijke Maasvallei. Samen met die partijen is een zogenaamd Esthetisch Programma van Eisen opgesteld; een soort ‘dresscode’ voor de kering.

Prijs, ruimtelijke kwaliteit, technische betrouwbaarheid en omgevingshinder van belang bij keuze

De ontwerpen moeten aan veel voorwaarden voldoen. Die voorwaarden heeft het Waterschap al bekend gemaakt. Naast de ruimtelijke kwaliteit (de dresscode dus) baseert het waterschap de uiteindelijke keuze op nog drie criteria: de prijs, de technische betrouwbaarheid en het beperken van de omgevingshinder tijdens de werkzaamheden. Want ondanks dat de kering onder de grond blijft, zal de aanleg niet ongemerkt voorbij gaan. Door slim te bouwen moet de overlast voor de mensen in Steyl zo goed mogelijk worden beperkt.

Waterschap maakt selectie in de lente bekend, daarna aannemers aan de slag

Voor de aannemers dus veel werk te doen, maar eerst moet het Waterschap een keuze voor drie aannemers maken. De geselecteerden horen uiterlijk in april dat het waterschap met ze verder wil. Deadline voor het aanleveren van hun ontwerpen is dan eind juli 2021. Daarna kiest het Waterschap een van de drie ontwerpen om  verder mee aan de slag te gaan. Verwachting is dat die keuze voor de winnende aannemer in de herfst of aan het begin van de winter van 2021 plaatsvindt.


Spreekuren Steyl - Maashoek

Heeft u een vraag over dijkversterking Steyl - Maashoek? Omgevingsmanager Luuk Claessens beantwoordt uw vraag graag in een een-op-een gesprek.

Kijk achter de Dijk

In deze video neemt omgevingsmanager Luuk Claessens u mee achter de schermen bij dijkversterking Steyl - Maashoek.

Verhalen achter de dijk

Verhalen achter de dijk Steyl

“Het zicht op de ‘skyline’ van Steyl moest behouden blijven”