Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well


well_22

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De huidige dijken bij Well beschermen de woonkern van het dorp Well en de omliggende kernen van Elsteren, Het Leuken en de Kamp. De dijken bestaan uit een combinatie van een groene en een harde kering met demontabele delen. Op dit moment zijn de dijken niet hoog en sterk genoeg om Well ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater.

Met de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well gaan we met deze opgave aan de slag. Op deze pagina leest u hier meer over. Verschillende publicaties kunt u raadplegen op de documentenpagina.

De Groene Rivier

In het project Groene Rivier Well gaan rivierverruiming, dijkversterking, beekherstel en gebiedsinrichting hand in hand. Tegelijkertijd met de rivierverruiming ontstaat een nieuw beekdal. De dijken komen landschappelijk en cultuurhistorisch gezien op de juiste plek en we maken ze, op gepaste wijze, hoger en sterker. De dorpen zijn daardoor beter beschermd en de Maas krijgt meer ruimte. Door maaiveldverlagingen en de aanleg van een brug met een grotere overspanning ontstaat een betere doorstroming. Daardoor wordt tot in Roermond geprofiteerd van lagere waterstanden.

De Groene Rivier Well is ook een duurzaam project. Met dit project worden, op kleine schaal, zowel de gevolgen als de oorzaken van de klimaatverandering tegengegaan. Hiermee zetten we de Groene Rivier Well op de kaart als een van de duurzaamste landelijke voorbeeldprojecten. Zo wordt de grond uit het gebied direct benut voor de aanleg van de waterkeringen. Dit zorgt voor een zeer beperkte uitstoot tijdens de werkzaamheden. Maar ook daarna blijft het gebied bijdragen aan een gezond klimaat. Het wordt een natuurrijk gebied waar natuurinclusieve landbouw voedselproductie combineert met landschapsbeheer, belevingswaarde, een gezonde bodem en een hoge biodiversiteit. Kortom: de ruimtelijke kwaliteit van het totale plangebied wordt door deze integrale werkwijze op een hoger niveau gebracht.

Het proces

Deze planning is opgesteld op basis van de huidige stand van zaken (april 2023). De planning kan wijzigen als gevolg van nieuwe inzichten.

Samenwerking

Om dit te kunnen realiseren, moeten we slim samenwerken. Samen met partners, bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Passend bij de bijzondere ontstaansgeschiedenis en klaar voor de toekomst. Zo bouwen we samen aan een hoogwaterveilig, klimaatbestendig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap. Oók in het karakteristieke en cultuurhistorische interessante Well met haar beschermde dorpsgezicht en het aanwezige kasteel.

In dit project werken Waterschap Limburg, gemeente Bergen, provincie Limburg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat nauw samen.

2022-09-29_WL_Combinatielogo_Bergen.pdf_V2

De toekomstige opgave in Well en omgeving

Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de 185 kilometer Limburgse dijken in 2050 voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid (2017). Op dit moment werken we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL) hard aan het op orde brengen van 54 kilometer dijken. Dijkversterkingsproject Well is onderdeel van het HWBP WL. Maar daarna is het werk nog niet klaar.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft een langetermijnaanpak vastgesteld die richting geeft aan de forse dijkversterkingsopgave die Limburg wacht. Wat dit betekent voor gemeente Bergen, leest u in de factsheet.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ellen te Boekhorst staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

ellen_aangepast

Laatste wijziging: 13-04-2023

Projectnieuws

Hier kunt u alle nieuwsberichten over dit project nalezen.

Minister Harbers brengt bezoek aan Well

Op maandag 8 mei bracht minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers een bezoek aan Well. Hij zette zijn handtekening onder de Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well.

Ondertekening Bestuursovereenkomst Groene Rivier Well-klein

Downloads & Documenten

Hier staan alle belangrijke documenten en informatieposters verzameld.

Uw mening telt

Wij zijn benieuwd naar uw mening over hoe wij de opgave in Well aanpakken en u hierover informeren. Wilt u hierover met ons meedenken?  Dan kunt u zich inschrijven voor het tevredenheidspanel. Het invullen van de vragenlijst kost u per keer een paar minuten.

Onderzoeken

schermafbeelding_2019-04-17_om_10_22_45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.

Kijk achter de Dijk

In deze video nemen omgevingsmanagers Keesjan van den Herik en Jetske Vaas u mee achter de schermen bij de dijkversterking in Well.