Dijkversterking Beesel


beesel_25jpg

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De opgave

De huidige dijken in Beesel bestaan uit stukken groene dijk die aansluiten op hoge gronden. Deze dijken zijn niet hoog en sterk genoeg. Ook zijn nieuwe dijken nodig om het water te keren dat bij hoogwater achterlangs de dorpskern in kan stromen. Daarnaast gaan nieuwe maatregelen kwel voorkomen.

Samen met de omgeving ging het waterschap in gesprek over de opgave. Veiligheid staat altijd voorop, maar tegelijkertijd is de aanleg van nieuwe dijken ingrijpend voor de mensen die in het gebied wonen en werken. Dat betekent keuzes maken. Zo stelde het waterschap in januari 2018 het zogenoemde voorkeursalternatief vast, waarna is gewerkt aan de uitwerking van het dijkontwerp. De plannen zijn vervolgens vastgelegd in een Projectplan Waterwet.

Het proces

In de zomer van 2019 heeft het Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage gelegen. Hierop kon de omgeving formeel reageren door een zienswijze in te dienen. Vervolgens zijn de zienswijzen behandeld en is het plan al dan niet aan de hand van zienswijzen aangepast.

Hierna is in het voorjaar van 2020 van het Projectplan Waterwet ter inzage gelegd en konden personen die een zienswijze hebben ingediend dan wel diegene die niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, beroep indienen.

Het Projectplan Waterwet is eind 2020 vastgesteld en de aannemer is begin 2021 gegund. We zitten momenteel in de uitvoeringsfase. Deze fase zal ongetwijfeld hinder met zich meebrengen. Dat is niet altijd makkelijk, wel noodzakelijk. U wordt hierover tijdig geïnformeerd door de aannemer via bijvoorbeeld de Bouwapp en via onze nieuwsbrief. Het is goed wonen, werken en ontspannen in Beesel. En dat houden we graag zo.

Tijdlijn dijkversterking Beesel

Blijf op de hoogte via de BouwApp

De aannemer houdt u graag op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden en eventuele hinder via de BouwApp. Deze mobiele applicatie is geschikt voor smartphones en tablets met Android en iOS en is te vinden in de AppStore of PlayStore onder de naam 'de BouwApp'.

Als u in de zoekfunctie “Beesel” intypt, vindt u het project. U kunt de locatie toevoegen als favoriet door te klikken op 'volgen'.

Het is ook mogelijk om de informatie van de BouwApp te volgen via de laptop of PC.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ralph Gaastra staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Ralph Gaastra

Laatste wijziging: 20-03-2023

Artikel Innovatie toepassing bentonietmatten

Beesel en Heel zijn hoogwaterveilig en afgerond

Eerste twee grootschalige dijkversterkingsprojecten zijn afgerond.

Werk in beeld

Onderstaande video is een compilatie van de werkzaamheden van april t/m oktober 2022 en de huidige situatie in Beesel (januari 2023).

Wij maken de dijk

Sabine Kern en Erik Wagener

Dijken steeds duurzamer, slimmer, beter passend in de omgeving én goedkoper maken: dat is het doel. Erik en Sabine vertellen over het belang van de innovatieve technieken die daar voor nodig zijn, zoals de toepassing van Geo Clay Liners in Beesel.

Downloads en documenten

Veelgestelde vragen over dijkversterking