Dijkversterking Well


Well_dijk10_klein_Ger Peeters

Inleiding

Waterschap Limburg werkt aan het versterken van een deel van de dijk in Well. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

De opgave

De dijk bij Well beschermt de woonkern van het dorp en bestaat op dit moment uit een combinatie van een groene en een harde kering, met demontabele delen.

Een groot deel van de kering loopt door achtertuinen van bewoners. De aanleg van Maaspark Well is al bezig, inclusief het graven van hoogwatergeulen. Voor een goede hoogwaterveiligheid zou er bij Well een hoogwatergeul achter het dorp moeten worden aangelegd.  Zo kan de waterstand bij extreem hoogwater worden verlaagd.

Begin 2017 is besloten dat onderzoek naar die geul met de daarvoor benodigde aanleg van nieuwe dijken bij de verkenning naar de dijkversterking wordt meegenomen. De nabijheid en zichtbaarheid van de Maas is belangrijk voor het dorp.

De komende jaren gaan we samen met belanghebbenden, zoals de gemeente Bergen, bewoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties, op zoek naar een oplossing voor het aanpassen van de dijk.

Hierna het waterschap een keuze maken voor een voorkeursvariant. Deze variant moet passen in de omgeving, zo min mogelijk hinder veroorzaken voor de bewoners in de buurt en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten worden aangelegd.

Dijkverlegging voor behoud winterbed

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in oktober 2016 besloten om op een aantal plaatsen het verleggen van dijken te onderzoeken. Zo ook in Well. We noemen dit ook een systeemmaatregel. Lees meer informatie over systeemmaatregelen.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Downloads en documenten

Verhalen achter de dijk

Onderzoeken

schermafbeelding_2019-04-17_om_10_22_45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.

Veelgestelde Vragen over Dijkversterking