Dijkversterking Well


Well HWBP tdf-20150927_005

Hoogwaterbescherming in Well

Op dit moment zijn de keringen niet hoog en sterk genoeg om Well ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De plannen zijn nu uitgewerkt in een nota voorkeursalternatief (VKA). De publicaties kunt u raadplegen op de documentenpagina. Meer informatie over de opgave, de te nemen stappen en concrete veel gestelde vragen over dit onderwerp vindt u op deze pagina.

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

De opgave

De huidige dijken bij Well beschermen de woonkern van het dorp Well en de omliggende kernen van Elsteren, Het Leuken en de Kamp. De dijken bestaan uit een combinatie van een groene en een harde kering met demontabele delen. De situatie in Well is bijzonder omdat in Oud Well de harde kering door de tuinen van bewoners gaat. Ook raken de plannen ondernemers in het gebied.

Op dit moment zijn de dijken niet hoog en sterk genoeg om Well ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De dijken zullen dus aanzienlijk verhoogd moeten worden. We doen dit op een zo veilige en aantrekkelijk mogelijke manier.

Naast het versterken van de dijken werd in Well ook onderzocht of de dijk verlegd kan worden. Specifiek werd onderzocht of de Oude Maasarm, tussen de kernen Oud Well, Elsteren en de Paad, bij hoogwater weer kan gaan mee stromen. Om deze zogeheten ‘Groene Rivier’ weer te herstellen, moeten nieuwe dijken worden aangelegd en moet een gedeelte van het bestaande dijktraject worden verwijderd.

Dit onderzoek gebeurde in opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu. Door de dijkverlegging wordt ruimte van de Maas behouden die op andere plekken door dijkversterkingen wordt weggenomen. Op donderdag 21 november 2019 heeft de minister een besluit genomen over de systeemmaatregelen.

Het proces

Samen met de gemeente Bergen ging het waterschap al vroeg in het proces in gesprek met de omgeving. Samen werden de kansen en knelpunten in beeld gebracht.

Het waterschap zocht samen met de bewoners van Oud Well naar een goede oplossing voor de kering in de achtertuinen. De bewoners van Oud Well mochten zelf binnen de kaders van het waterschap het tracé bepalen. Met alle kennis uit het gebied op tafel heeft het waterschap vervolgens zorgvuldige keuzes gemaakt en vastgelegd in het voorkeursalternatief met de milieueffectrapportage. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft deze medio 2020 vastgesteld. De minister steunt de tracékeuze voor de dijkverlegging (Groene Rivier). De volgende projectstap is de uitwerking van het voorkeursalternatief en de beschrijving van het totale dijktraject. Dit alles wordt uitgewerkt in een Projectplan Waterwet.

Wilt u meer weten? Lees meer over het project in een notendop.

2020-02-26_WL_Well_tijdlijn_DIGI

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Sjoerd Haitsma staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Helderheid over tracékeuze voor Well

Well_GroeneRivier_5

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft het voorkeursalternatief van de dijktrajecten Arcen en Well vastgesteld. Ook Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat steunt de tracékeuze voor dijkverlegging (systeemmaatregel) in Arcen en Well uit het voorkeursalternatief.

Downloads en documenten

Hoogwater in Well

WhatsApp Image 2020-03-24 at 09.02.22

Naar aanleiding van een gastles door Waterschap Limburg maakten ouders van kinderen van de Vitusschool uit Well plakboeken over hun ervaringen met hoogwater.

Verhalen achter de dijk

Onderzoeken

schermafbeelding_2019-04-17_om_10_22_45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.

Veel gestelde vragen over dijkversterking