Dijkversterking Beesel


Schermafbeelding 2019-06-05 om 12.09.46

Inleiding

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

De opgave

De huidige dijken in Beesel bestaan uit stukken groene dijk die aansluiten op hoge gronden. Deze dijken zijn niet hoog en sterk genoeg. Ook zijn nieuwe dijken nodig om het water te keren dat bij hoogwater achterlangs de dorpskern in kan stromen. Daarnaast gaan nieuwe maatregelen kwel voorkomen.

Samen met de omgeving ging het waterschap in gesprek over de opgave. Veiligheid staat altijd voorop, maar tegelijkertijd is de aanleg van nieuwe dijken ingrijpend voor de mensen die in het gebied wonen en werken. Dat betekent keuzes maken. Zo stelde het waterschap in januari 2018 het zogenoemde voorkeursalternatief vast, waarna is gewerkt aan de uitwerking van het dijkontwerp. De plannen zijn vervolgens vastgelegd in een Projectplan Waterwet.

Het proces

In de zomer van 2019 heeft het Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage gelegen. Hierop kon de omgeving formeel reageren door een zienswijze in te dienen. Vervolgens zijn de zienswijzen behandeld en is het plan al dan niet aan de hand van zienswijzen aangepast.
Hierna is in het voorjaar van 2020 van het Projectplan Waterwet ter inzage gelegd en konden personen die een zienswijze hebben ingediend dan wel diegene die niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, beroep indienen.
Na vaststelling van het Projectplan Waterwet start de uitvoeringsfase. Deze fase zal ongetwijfeld hinder met zich meebrengen. Dat is niet altijd makkelijk, wel noodzakelijk. U wordt hierover tijdig geïnformeerd. Het is goed wonen, werken en ontspannen in Beesel. En dat houden we graag zo.

Wilt u meer weten? Lees meer over het project in Beesel.

Tijdlijn dijkversterking Beesel

Downloads en documenten

Veel gestelde vragen over dijkversterking

Samenvatting Voorkeursalternatief

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ralph Gaastra staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Ralph Gaastra

Start realisatie dijkversterking Beesel

Na jaren van voorbereiding kan in Beesel de schop in de grond: het dijktraject wordt hoogwaterveilig gemaakt. In deze video wordt het werk aangekondigd.

Dijkversterkingsprojecten Beesel en Heel definitief gegund

In het voorjaar van 2021 gaat aannemerscombinatie Mourik Infra B.V. en FL B.V. definitief van start met het verhogen en/of versterken van de dijken in Beesel en Heel.

Kijk achter de Dijk

Een dijkversterking vraagt een zorgvuldig proces, dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. De omgevingsmanagers zetten zich daar dagelijks met plezier voor in. In deze video neemt omgevingsmanager Ralph Gaastra u mee achter de schermen bij de dijkversterking in Beesel.

Verhalen achter de dijk

vk_-_koen_bouten_2 (1)

Onderzoeken

schermafbeelding_2019-04-17_om_10_22_45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.