Rekenvoorbeeld normaal maatschappelijk risico


Zowel bij nadeelcompensatie als bij planschade geldt een zogeheten normaal maatschappelijk risico. Dat is een eigen risico of ondernemersrisico bij maatschappelijke ontwikkelingen. Dit betekent dat het deel van de schade dat binnen het normaal maatschappelijk risico valt, voor rekening blijft van de aanvrager. In de wet is het normaal maatschappelijk risico vastgesteld op minimaal 2%, maar het waterschap kan dit ook hoger vaststellen.

Rekenvoorbeeld schade