Schade bij dijkversterking


Schade bij dijkversterking

Veiligheid voorop. Daarom werkt Waterschap Limburg aan sterke dijken. Een dijkversterking kan ingrijpend zijn. Ondanks dat we de plannen en de uitvoering zo zorgvuldig mogelijk voorbereiden kan de dijkversterking soms schade met zich meebrengen. In sommige gevallen heeft u recht op een schadevergoeding. We maken regelmatig mee dat iemand meent recht te hebben op een vergoeding, maar dat dit in de praktijk niet zo blijkt te zijn. Of minder dan verwacht. Om teleurstellingen te voorkomen, informeren we u over de procedures en denken we aan de voorkant graag met u mee.

Hieronder vindt u informatie over verschillende type schades. Heeft u vragen? Dat kunnen we ons voorstellen. Raadpleeg onze veel gestelde vragen over schade of neem gerust contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Heeft u andere vragen over dijkversterkingen? Of wilt u uitleg bij begrippen over dijkversterking? Bekijk dan de veel gestelde vragen over dijkversterkingen en de begrippenlijst.

Schade veroorzaakt door een plan/besluit

Zomer fotosessie 13b, wandelaars op de dijk in Beesel

Schade veroorzaakt door de aannemer

WL-Foto-uitvoer

Schade veroorzaakt door het waterschap

FotoAuto