Schade veroorzaakt door het waterschap


Op deze pagina vindt u informatie over schade die veroorzaakt wordt tijdens de uitvoering van de dijkversterking door het waterschap.

Voorbeelden

  • De omgevingsmanager van het waterschap rijdt met zijn auto uw hek kapot
  • Een medewerker van het waterschap rijdt met een trekker door uw gewas

In welke wetten, regelingen en plannen is de schadevergoeding vastgelegd?

In de aansprakelijkheid van het waterschap. Dit is de verplichting dat de veroorzaker de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis moet vergoeden.

Vragen

Heeft u vragen? Neem gerust contact op via 088 - 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

Zie ook


Hoe dien ik een schadeverzoek in?

  • Vul het formulier Schadeverzoek  in
  • Meld de schade bij de omgevingsmanager van het waterschap

Procedure

Afhankelijk van de hoogte van de schade neemt het waterschap of de verzekeraar van het waterschap vervolgens contact met u op om in goed overleg tot een oplossing komen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd.

Tips

  • Neem zo snel mogelijk maatregelen om de schade te beperken
  • Neem contact op met het waterschap of de aannemer bij onduidelijkheden