Schade veroorzaakt door de aannemer


Op deze pagina vindt u informatie over schade die veroorzaakt wordt tijdens de uitvoering van de dijkversterking door de aannemer.

Voorbeelden

  • De aannemer rijdt met een bulldozer door uw heg
  • Er ontstaan scheuren in uw muren door heiwerkzaamheden
  • De aannemer boort voor een onderzoek op een verkeerd perceel

In welke wetten, regelingen en plannen is de schadevergoeding vastgelegd?

U doet een beroep op de aansprakelijkheid van de aannemer. Dit is de verplichting dat de veroorzaker van een gebeurtenis de schade dient te vergoeden.

Vragen

Heeft u vragen? Neem gerust contact op via 088 - 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

Zie ook


Hoe dien ik een schadeverzoek in?

  • Meld uw schade direct bij de aannemer
  • Stel de aannemer schriftelijk aansprakelijk

Procedure

Afhankelijk van de hoogte van de schade neemt de aannemer of de verzekeraar van de aannemer vervolgens contact met u op om in goed overleg tot een oplossing komen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd.

Tips

  • Neem zo snel mogelijk maatregelen om de schade te beperken
  • Neem contact op met het waterschap of de aannemer bij onduidelijkheden