Milieukundig onderzoek


Milieukundig onderzoek_grondboring_gebruiken voor archeologisch onderzoek

De onderzoeker zet handboringen en plaatst zo nodig een peilbuis om de huidige bodemkwaliteit en grondwaterkwaliteit vast te stellen.

De bodemmonsters worden direct genomen waarna de boorgaten weer dichtgemaakt worden. In geval van een peilbuis komt de onderzoeker een paar dagen later, wanneer het grondwater weer helder is, terug om een grondwatermonster te nemen. De bodem- en grondwatermonsters gaan naar het laboratorium. Nadat is vastgesteld dat de bodem en het grondwater van goede kwaliteit zijn, wordt de peilbuis weer opgeruimd en maakt de onderzoeker het gat weer dicht. Het bodemonderzoek duurt ongeveer een dagdeel. In geval van een peilbuis komt de onderzoeker nog twee keer maximaal 30 minuten op uw terrein.