Veelgestelde vragen


Heeft u vragen? Coördinator onderzoeken Joost van Heck staat voor u klaar. Neem contact op via 088-8890100 of dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

  • Wie doet het onderzoek?                                                                      Het waterschap voert de onderzoeken niet zelf uit. Daarvoor schakelt het waterschap verschillende onderzoekers in.
  • Waarom vinden de verschillende onderzoeken niet tegelijkertijd plaats?                                                                                                    Ieder onderzoek heeft een andere methode en doorlooptijd. Hierdoor zijn gelijktijdige onderzoeken, uitgevoerd door verschillende onderzoekers niet haalbaar. Het waterschap houdt bij de uitvoering van de onderzoeken zo veel mogelijk rekening met uw wensen, om eventuele overlast te beperken.
  • Bent u verplicht om mee te werken?                                    Onderzoek is een noodzakelijke stap in de dijkversterking. Indien u niet wenst mee te werken, kan het waterschap daarom een gedoogplicht opleggen. Dat wil zeggen dat het waterschap zonder toestemming de onderzoeken kan uitvoeren. Uiteraard probeert het waterschap altijd eerst in goed overleg afspraken te maken over het betreden van de percelen.

  • Wat gebeurt er bij onverhoopte schade?                                        Voor en na het onderzoek leggen wij met u de situatie vast en kijken we naar mogelijke schade. Mocht er onverhoopt toch schade zijn, dan stellen we deze gezamenlijk met u vast. Bij het toekennen van de schadevergoeding hanteren we de LTO-gasunienormen voor gewas- en structuurschade.

  • Krijg ik een vergoeding voor het meewerken aan onderzoeken?Voor het uitvoeren van onderzoeken geeft het waterschap geen vergoeding.