Grondwaterstanden onderzoek door middel van peilbuizen


Voor zowel het waterschap als de perceeleigenaar is het van belang om inzicht te krijgen in de grondwaterstand en -stroming in de periode voorafgaand aan de dijkversterking.

Dit wordt door middel van peilbuizen vastgelegd. Peilbuizen zijn enkele centimeters breed en enkele meters diep. De onderzoeker maakt een gat met een handboor voor de peilbuis. De peilbuis staat ten minste een jaar. Als de peilbuis langer dan een jaar moet blijven staan, gaat Waterschap Limburg altijd met u in overleg. Het plaatsen van de peilbuis neemt maximaal een dagdeel in beslag. Het verwijderen van de peilbuis duurt maximaal 1 uur.