Corio Glana HL 2.0, Fase 2


Herinrichting Geleenbeek Parklaan Sittard

Door het centrum van Sittard stroomt de Geleenbeek, die op dit traject de Keutelbeek heet. Bij hevige regenval bestaat de kans dat de beek overstroomt en voor wateroverlast in deze wijk in de binnenstad zorgt. Om de kans op toekomstige wateroverlast te verminderen, willen de gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg daarom samen met de omgeving de Parklaan én de beek opnieuw inrichten. De beek wordt natuurlijker en klimaatbestendiger ingericht. Hierdoor vermindert de kans op wateroverlast. Daarnaast streven we naar schoner water, het verbeteren van ecologische waarden in de stad en het terugbrengen van de beek in het straatbeeld.

Projectdoelen

Door de beek en het beekdal ruim en klimaatbestendig in te richten, ontstaat een fraaie, groene verbinding door de stad. Deze draagt op natuurlijke wijze bij aan het bestrijden van klimaateffecten als wateroverlast, droogte en hittestress in de stad. Door maatregelen te nemen verbetert bovendien de waterkwaliteit, krijgen vissen weer ruim baan en wordt het beekdal opnieuw toegankelijk. Hiermee wordt een mooie bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in de binnenstad.

Omwonenden, ondernemers en betrokkenen worden door gemeente en waterschap nauw betrokken bij de plannen om de beek meer ruimte te geven en wateroverlast te voorkomen.

Plangebied

Het  onderdeel van de Geleenbeek dat wordt aangepakt, loopt van de Agricolastraat tot aan de Voorstad. Het traject vanaf de Agricolastraat tot aan de overkluizing bij de Wilhelminastraat is het meest kwetsbaar voor overstromingen. De beek ligt hier weliswaar vast in een betonnen bak, maar de vele bruggen over de beek stuwen het water op. Hierdoor kan het gebied tussen de Parklaan en Kastanjelaan bij heel extreem weer vanaf de Agricolastraat tot aan de Engelenkampstraat onder water lopen.

Planning

Tijdens een inloopmiddag op 25 mei is het ontwerp-projectplan Waterwet Herinrichting Geleenbeek Parklaan, Corio Glana Highlight 20 fase 2 gepresenteerd in het Stadhuis te Sittard. Het plan ligt tot en met 4 juli ter inzage in het Waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan 99 in Roermond. Ook is het hier te vinden.

De start van de werkzaamheden is naar verwachting eind 2024.

Subsidie afkoppelen regenwater

De gemeente stimuleert het afkoppelen van regenwater bij panden die voor 2000 gebouwd zijn door middel van een subsidie. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor de subsidie in aanmerking te komen? Klik dan hier. (https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Bouwen_en_verbouwen/Subsidie_afkoppelen_regenwater)

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op ons online platform met elkaar en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Corio Glana

De herinrichting van de Geleenbeek in het centrum van Sittard is onderdeel van de ontwikkelingsvisie voor het Geleenbeekdal: Corio Glana. Dit overkoepelende project richt zich op het herstel van de beek en het beekdal en op het ontwikkelen van een fraai aaneengesloten cultuurlandschap vanaf de bron van de Geleenbeek in Benzenrade tot in het Absbroeksbos in Geleen. Daarbinnen is volop aandacht voor recreatie, toerisme en landbouw.

De herinrichting in het centrum van Sittard wordt aangeduid als Highlight 20, Fase 2.