Hoogwaterseizoen: wisselende waterstanden Maas


In de winterperiode en het begin van de lente bestaat er een grotere kans op hoogwater in Limburg. De Maas moet in deze periode namelijk meer regenwater afvoeren. Gebieden in Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, België en Nederland wateren af op de Maas, en als er dan regen of sneeuw in dat gebied valt, dan stijgt ook het waterpeil. De Maas is bovendien een relatief korte rivier, hetgeen betekent dat het water Nederland snel kan bereiken.

Meten

Rijkswaterstaat meet de afvoeren van rivieren (en dus ook de Maas) in Nederland en hoe hoog het water langs de Nederlandse kust staat. Ook berekent Rijkswaterstaat de verwachtingen op basis van het weer, neerslaggegevens en de waterhoogtes van de rivieren in het buitenland. Rijkswaterstaat werkt nauw samen met Waterschap Limburg, gemeenten en provincie om Limburg te beschermen tegen hoogwater in de Maas.

Wat doet Waterschap Limburg bij hoogwater?

Indien de Maasafvoeren stijgen kan het zijn dat Waterschap Limburg samen met andere partners maatregelen moet nemen. Zo kan het dat er dan demontabele keringen opgebouwd moeten worden of pompen moeten worden geplaatst om zoveel mogelijk te voorkomen dat er wateroverlast ontstaat. Ook heeft Limburg bijna 800 vrijwillige dijkwachten die, indien nodig, ingezet kunnen worden om dijkinspecties te lopen wanneer er sprake is van hoogwater.

Actuele waterstanden Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg
Op de website van Rijkswaterstaat staan de actuele afvoeren van de Maas vermeld. Daarbij wordt ook een tweedaagse vooruitblik getoond. Kijk hier voor de actuele afvoer van de Maas bij meetpunt St. Pieter in Maastricht. Dat via deze website.

De afvoeren van de Limburgse beken worden gemonitord door Waterschap Limburg. De actuele afvoergegevens kunt u op deze kaart bekijken: www.waterschaplimburg.nl/waterstanden.
Ook kunt u de app Waterstanden Limburg downloaden (beschikbaar voor iOS en Android). Zo bent u 24/7 op de hoogte van de actuele waterstanden en –afvoeren in Limburg.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Voor een hoogwaterveilig Maasdal werkt Waterschap Limburg aan sterke dijken in heel Limburg. Door lange periodes van droogte en pieken in wateroverlast neemt de kans op hogere waterafvoeren toe. We weten dat veel van onze dijken daar niet tegen bestand zijn. In afstemming met gemeenten, provincie en het Rijk versterken en verleggen we onze dijken. Lees meer over de dijkversterkingsprojecten bij u in de buurt via: www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking.

Limburg maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Hoogwaterjournaal

Nederland en de strijd tegen het water’, hoe vaak heb je die niet gehoord? Maar als je om je heen kijkt, zie je van die strijd helemaal niet zo veel. Het gevaar van een mogelijke overstroming is namelijk onzichtbaar. In deze video hoor je hoe dat zit.