Gemeente, waterschap en ZOwonen leggen samen puzzel Geleen-Zuid


Waterschap Limburg, de Gemeente Sittard-Geleen en woningbouwvereniging ZOwonen ondertekenden maandag 20 november een intentieovereenkomst voor de verbetering van Geleen-Zuid. Met en voor de omgeving wordt samengewerkt aan de water(huishouding), wonen en ruimtelijke ordening, oftewel de bomen, de planten en de wandelpaden. Symbolisch pasten waterschapbestuurder Josette Van Wersch, wethouder Leon Geilen en Janine Godderij, bestuurder van ZOwonen, de stukken van de legpuzzel in elkaar.

De ontkluizing van de Keutelbeek vormt de 'blauwe draad' in het geheel. De beek die nu nog verstopt is onder de weg- en stoepbedekking, mag straks weer gezien worden. Nu stromen schoon en vuil water nog door één koker. Gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg gaan met de ontkluizing de beek weer in het straatbeeld brengen. “We gaan vuil en schoon water van elkaar scheiden. We richten de Keutelbeek klimaatrobuust in om de kans op toekomstige wateroverlast te verminderen”, legt Josette Van Wersch uit. Bijkomend voordeel is dat stromend water in de woonomgeving hittestress voorkomt.

Omwonenden

Behalve aan de waterhuishouding van de Keutelbeek wordt er door de gemeente ook gewerkt aan de aankleding van ruimtelijke ordening van dit stukje Geleen. Leon Geilen: “De keuzes voor de inrichting en aankleding van het gebied maken we samen met de omwonenden, zoals we dat op veel plaatsen doen met onze ‘tuinman-aanpak’.” Het puzzelstuk ‘wonen’ neemt woningcorporatie ZOwonen voor haar rekening. Janine Godderij: “Op de plekken waar we nieuwe woningen gaan bouwen, stroomt straks ook de Keutelbeek. We verbinden ons nu aan elkaar om de gezamenlijke doelstellingen uit het ambitiedocument ‘Luuj make Gelaen-Zuid’ te behalen.”

Zuidkamer

Niet geheel toevallig staat in het centrum van de puzzel een rondje met de bewoners waar het allemaal om draait. Zij zijn vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van de plannen. De bestuurders waren samengekomen in wijksteunpunt 't Plenkhoes, een centrale ontmoetingsruimte in het ‘hart van Geleen-Zuid'. De verwachting is dat in 2024 het ontwerp gepresenteerd kan worden aan de omgeving tijdens een informatieavond.

Meer informatie over dit project:
Ontkluizing Keutelbeek Geleen - Waterschap Limburg