Ontkluizing Keutelbeek Geleen-Zuid


Inleiding

De Keutelbeek stroomt vanuit de gemeente Beek onder de A76 de gemeente Sittard-Geleen binnen.  De Keutelbeek ligt hier op dit moment nog onder de grond, waarbij schoon en vuil water nog door een koker stromen. Gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg gaan met de ontkluizing Keutelbeek Geleen de Keutelbeek weer in het straatbeeld brengen. Dit doen we vooral om vuil en schoon water van elkaar te scheiden. Anderzijds richten we de Keutelbeek klimaat robuust in om de kans op toekomstige wateroverlast te verminderen.

Plangebied

Buffer Spaans Neerbeek aan de A76 is het startpunt van het plangebied. De uiteindelijke monding van de Keutelbeek is in de Geleenbeek bij Daniken. De Keutelbeek komt onderweg ook nog de spoorweg tegen.

Projectdoelen

Door de beek en het beekdal ruim en klimaatbestendig in te richten, ontstaat een fraaie, groene verbinding door de stad. Deze draagt op natuurlijke wijze bij aan het bestrijden van klimaateffecten als wateroverlast, droogte en hittestress in de stad. Door maatregelen te nemen verbetert bovendien de waterkwaliteit, krijgen vissen weer ruim baan en wordt het beekdal opnieuw toegankelijk. Hiermee wordt een mooie bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in de binnenstad.

Wat gaan we doen?

In de visie 'Zitterd Climateproof' zijn we samen met de gemeente in Sittard bezig om de beek en haar omgeving klimaatproof in te richten (Middenweg-Millen). De principes van deze visie gelden ook voor het project 'ontkluizing Keutelbeek Geleen'.  Water binnen de bebouwde kom zorgt voor minder hittestress. De beek wordt natuurlijk en klimaatbestendig ingericht. Hierdoor vermindert de kans op wateroverlast. Daarnaast streven we naar schoner water, het verbeteren van ecologische waarden in de stad en het terugbrengen van de beek in het straatbeeld.

Planning

Planning: er is de afgelopen periode gewerkt aan het uitwerken van het schetsontwerp. Hierbij is input van de bewoners en belangrijke stakeholders opgehaald. De plannen worden gepresenteerd tijdens een informatieavond. Dan treden wij ook graag in gesprek met de bewoners, gebruikers en ondernemers in het gebied, zodat samen met de onderzoeksresultaten het ontwerp verder uitgewerkt kan worden.

Betrokkenen bij project

  • Gemeente Sittard-Geleen;
  • ZOWonen;
  • Omwonenden.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.