Herinrichting Geleenbeek traject Millen-Nieuwstadt


Inleiding

Het traject van de Geleenbeek tussen Millen en Nieuwstadt voldoet niet aan de eisen die worden gesteld aan natuurlijke watergangen in de KRW (Kaderrichtlijn Water). Het waterschap wil verkennen of er mogelijkheden zijn om de Geleenbeek hier te herstellen.

Projectdoel

Het doel is het natuurlijke systeem van de beek te herstellen en daarmee te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat betekent dat we de natuur in en om de beek weer meer ruimte geven.  We verbeteren de waterkwaliteit, hebben aandacht voor de ecologie en zorgen dat vissen weer makkelijk door de beek kunnen zwemmen richting hun paaigronden (waar ze zich voortplanten).

Wat gaan we doen?

Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Geleenbeek natuurlijker inrichten;

  • Vismigratie in het stroomgebied van de Geleenbeek herstellen. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar de Geleenbeek maar ook naar de mogelijkheid van een verbinding tussen de Geleenbeek en de Vloedgraaf.
  • Onderzoeken of er een regenwaterbuffer kan worden aangelegd om hiermee het aantal riooloverstorten te verminderen en daarmee de waterkwaliteit te verbeteren.

Hoe doen we dat?

Met deze verkenning gaan wij de mogelijkheden voor een herinrichting van de Geleenbeek (traject Millen-Nieuwstadt) onderzoeken. We willen daarbij gebruikmaken en rekening houden met de kennis, gebiedservaring en wensen vanuit de omgeving. Daarom wordt bij deze verkenning de omgeving nadrukkelijk betrokken. Dit doen we door persoonlijke gesprekken, inloopavonden, maar ook het beschikbaar stellen van documenten en informeren via onder meer deze website.

De 1e bewonersavond is geweest op dinsdag 19 april,  in het gemeenschapshuis in Nieuwstadt. Volg de nieuwste informatie via onze website MetElkaar.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.