Ontkluizing Keutelbeek Neerbeek


Inleiding

In samenwerking met gemeente Beek wordt de Keutelbeek, een zijbeek van de Geleenbeek, heringericht en ontkluisd, oftewel ‘opengemaakt’.

Projectdoel

De Keutelbeek, een zijbeek van de Geleenbeek, wordt heringericht en ontkluisd, oftewel ‘opengemaakt’. Hierdoor vermindert de kans op wateroverlast. Bovendien scheiden we schoon bron- en regenwater van afvalwater, herstellen we de historische waarden van het water en gaat de openbare ruimte in de gemeenten er mooier uitzien.

Ontkluizing Keutelbeek Neerbeek fase 2

Het project ontkluizing Keutelbeek fase 2 in Neerbeek is een logische vervolgstap na de eerdere ontkluizing van de Keutelbeek fase 1a en fase 1b. Het beektraject van fase 1a loopt in de kern van Beek via de Gundelfingensraat, Brugstraat tot aan Achter de Beek (ca. 0,6 km, 2014 gerealiseerd). Fase 1b start bij de Luciastraat tot aan de Oude Pastorie (ca.1,2 km, 2022 gerealiseerd). Dit betekent dat net voorbij de Oude Pastorie het schone beekwater van de Keutelbeek weer samen met het afvalwater in de koker  komt. Met het openmaken van de Keutelbeek door Neerbeek (fase 2, ca. 1,2 km) gaan we ook het schone van het vuile water scheiden. Daarbij beperken we ook de wateroverlast in de toekomst.

Route van de Keutelbeek Neerbeek

De route van de ontkluisde Keutelbeek fase 2 in Neerbeek start vanaf de buffers Oude Pastorie, via de Spaubeekerstraat, de Keulsteeg en gaat via de Neerbeekerstraat tot aan de andere zijde van snelweg A76.

We willen de wateroverlast zoveel mogelijk beperken, daarom gaan we:

  • de Keutelbeek ontkluizen oftewel open maken;
  • zoveel mogelijk regenwater afkoppelen van het riool;
  • buffers in het landelijke gebied aanleggen.

Met het open maken van de Keutelbeek willen we:

  • een bijdrage leveren aan het voorkomen van wateroverlast;
  • schoon water scheiden van vuil rioolwater;
  • de rioolwaterzuivering minder belasten;
  • het historisch dorpsbeeld herstellen;
  • straat en landschap een opknapbeurt geven.

Planning

Dit jaar staat in het teken van het bepalen van het tracé van de ontkluisde Keutelbeek.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Beek (trekker en initiatiefnemer van dit project)
  • Omwonenden

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan, tijdens kantooruren, contact op met projectmanager John Tholen via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.