Monding Hemelbeek


Afbeelding1

Inleiding

Waterschap Limburg gaat bij de Hemelbeek tussen het Wilhelminakanaal en de Maas zorgen voor een betere ecologische inrichting van deze beek. Het mondingstraject van de Hemelbeek nabij Elsloo bestaat uit een snelstromende beek die met een bodemval van ca. 1,7 meter uitmondt in de Maas. Een groot deel van het jaar betekent dit dat er op deze plek een kleine waterval  is waardoor vissen vanuit de Maas niet de Hemelbeek in kunnen trekken.

Beken zoals de Hemelbeek zijn van grote waarden voor onder andere vissen uit de Maas. Beekmondingen zijn heel belangrijk als paaigebied en vluchtplek voor vissen uit de Maas. De beekmonding van de Hemelbeek is ook een belangrijke schakel in een reeks van visoptrekbare beekmondingen waardoor vissen zich verder kunnen verspreiden in de Maas.

Projectdoel

 • Vissen moeten ongehinderd door de monding van de Hemelbeek kunnen zwemmen;
 • Ecologische verbetering van de beek en oevers
 • Realiseren van de KRW-doelstelling
 • Door het herinrichten van deze beek verbinden we een aantal snelstromende beken in het noorden van de Maas met elkaar.

Het zoekgebied voor het project ligt rondom de beekloop van de Hemelbeek en loopt vanaf de duiker onder het Julianakanaal tot aan de Maas.

Wat gaan we doen?

Om tot een ontwerp én een projectplan te komen, volgen we vanaf het najaar van 2022 twee sporen; direct en indirect. Bij de indirecte dialoog informeren wij de omgeving via de website van het waterschap en nieuwsbrieven. Bij de directe dialoog hebben we persoonlijk contact in drie stappen.

Stap 1. Inventarisatie:
Bij de inventarisatie halen we beelden, ervaringen, ideeën en wensen uit de omgeving op. Dit doen we door middel van de gesprekken en/of een inloopmiddag. Deze vinden plaatst in het vierde kwartaal van 2022 en eerste kwartaal van 2023.

Stap 2. Ontwerpen en afwegen: 
Hier werken we de opgehaalde informatie uit in een schetsontwerp. Met behulp van een afwegingsmatrix bekijken we welk ontwerp het best passend en meest haalbaar is. Dit gebeurt in het eerste kwartaal van 2023.

Stap 3. Ontwerp:
Hier maken we een gedetailleerder ontwerp. Met dit ontwerp organiseren we voor iedereen die geïnteresseerd is een informatieavond. We streven ernaar om deze stap in het tweede kwartaal van 2023 af te ronden.

Stap 4. Vergunningprocedure:
Na het vaststellen van het definitief ontwerp, starten we de vergunningsprocedure en bereiden we de aanbesteding voor.

Hoe bereiken wij de omgeving?

We benaderen de twee doelgroepen op verschillende wijze.

 • De direct betrokkenen bij het projectgebied, zoals maatschappelijke organisaties, ondernemers en terrein beherende organisaties in het projectgebied. Deze groep wordt via een bewonersbrief geïnformeerd over het project. Daarnaast vinden er één-op-één gesprekken en inloopmiddagen/avonden plaats zoals hierboven beschreven.
 • De gebruikers van het gebied, bewoners en organisaties in de nabije omgeving van het zoekgebied. Deze groep wordt geïnformeerd door middel van een bewonersbrief, de projectpagina, de nieuwsbrief en deelname aan inloopmiddagen/avonden.
  Daarnaast wordt een kennisgeving van deze verkenning van het project gepubliceerd via de website: https://www.officielebekendmakingen.nl/

Planning

Het definitief ontwerp is gereed en in het laatste kwartaal van 2023 start het vergunningentraject. Het plan en het vergunningentraject wordt in november 2023 toegelicht tijdens een informatieavond. De uitvoering van het project is voorzien in de eerste helft van 2024.

Betrokkenen bij project

 • Rijkswaterstaat
 • Adviesbureau Brouwers
 • Waterschap Limburg

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.