Dijkversterking Roerdelta


Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De opgave

Daar waar de Roer de Maas in stroomt, ligt een gebied dat de binnenstad van Roermond met de Maas verbindt. Op deze plek zijn woningen gebouwd (fase 1) en worden de komende jaren nog meer woningen gebouwd (fase 2). Ook zijn er plannen om de stadshaven te vernieuwen (fase 3). Het project dat dit realiseert heet: Roerdelta.

Het dijktraject binnen het nieuwe woongebied Roerdelta bestaat momenteel uit een groene kering met op meerdere locaties keer- en dwamwanden. Bij hoogwater worden de keersluizen in de Roer gesloten en aanwezige coupures met demontabele schotten dichtgezet. De huidige waterkering is echter niet hoog en sterk genoeg om Roermond ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Om te voldoen aan de wettelijke waterveiligheidsnormen, onderzoekt Waterschap Limburg hoe deze kering versterkt kan worden.

Slim combineren

De ontwikkelplannen binnen de gemeente Roermond en de hoogwaterveiligheidsopgave van Waterschap Limburg zijn in de Roerdelta nauw met elkaar verbonden. Vandaar dat de gemeente Roermond en het waterschap hebben afgesproken om de plannen op elkaar af te stemmen. Medio december ondertekenden zij een samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd over de samenwerking en de financiering van het project.

Het proces

Het proces voor de dijkversterking binnen de Roerdelta zit nog in de beginfase. Waterschap Limburg zal in samenspraak met de omgeving en de gemeente een verkenning uitvoeren. De gemeente Roermond heeft een aantal scenario’s onderzocht waarin de samenhang tussen de waterkering en de woningbouwopgave duidelijk wordt. Daaruit is een voorkeursscenario gekozen dat als basis dient voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Het waterschap betrekt de uitkomsten van het onderzoek en de plannen van de gemeente in het verkenningsproces.

In de verkenning wordt de exacte dijkversterkingsopgave vastgesteld en worden verschillende onderzoeken uitgevoerd naar bijvoorbeeld natuur en bodemkwaliteit. Daarnaast worden verschillende oplossingsrichtingen voor de dijkversterking onderzocht. De verkenning leidt uiteindelijk tot een oplossing die binnen het project Roerdelta de voorkeur heeft: het Voorkeursalternatief (VKA).

Contact

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen over het Hoogwaterbeschermingsprogramma? Onze omgevingsmanager Guido Toirkens staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de pagina van de gemeente Roermond: www.roermond.nl/roerdelta.

Omgevingsmanager Guido Toirkens

Laatste wijziging: 31-10-2023