Herinrichting Rode Beek Millen-Susteren


herinrichting rode beek

Inleiding

De Rode Beek is een beek met een bijzonder internationaal karakter en ontspringt zowel in Nederland als in Duitsland. De beek stroomt door Duitsland en Nederland en komt uit in de Geleenbeek. In het verleden zijn de bochten uit de beek gehaald en is de beek recht gemaakt zodat mijnwater sneller weg kon stromen. Ondertussen is een groot deel van de Rode Beek weer natuurlijk slingerend ingericht. Dat betekent dat we de natuurlijke bochten van vroeger hebben teruggebracht in de loop van de beek. Alleen een klein deel bij Tüddern in Duitsland en het deel van de beek tussen Millen en Susteren is nog niet opnieuw ingericht. De verkenning voor de inrichting van dit laatste deel tussen Millen en Susteren is nu gestart.

Projectdoel

Het doel is het natuurlijke systeem van de beek te herstellen en daarmee te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat betekent dat we de natuur in en om de beek weer meer ruimte geven.  We verbeteren de waterkwaliteit, hebben aandacht voor de ecologie en zorgen dat vissen weer makkelijk door de beek kunnen zwemmen richting hun paaigronden (waar ze zich voortplanten). Ook zorgen we dat het water langzamer door de beek stroomt om verdroging door klimaatverandering tegen te gaan.

Daarnaast moet in de kern van Susteren de oeverbescherming vervangen worden, vanwege verslechterde onderhoudsstaat.

Wat willen we gaan doen?

We willen de Rode Beek zoveel mogelijk natuurlijk (her)inrichten. Dit willen we bereiken door:

  • de rechte loop aan te passen tot een slingerende natuurlijke beek;
  • de natuur meer ruimte te geven in en om de beek;
  • benutten van kansen voor recreatie;
  • vissen de mogelijkheid geven om makkelijker door de beek te zwemmen door obstakels weg te halen of te zorgen dat vissen er langs kunnen zwemmen.

Bij het vervangen van de oeverbescherming in de kern van Susteren kijken we naar de mogelijkheden voor een natuurlijke uitstraling binnen de beperkte ruimte, zodat ook dit deel van de Rode Beek zoveel als mogelijk bijdraagt aan de projectdoelen.

Planning

Medio 2021 is de verkenning van de mogelijkheden gestart. In 2022 werkten we de ideeën samen met de omgeving verder uit tot concrete plannen. Deze plannen worden in de 2e helft van 2023 met de omgeving gedeeld. De uitvoeringswerkzaamheden starten waarschijnlijk in de loop van 2024 en zijn in 2025 afgerond.

Betrokken partijen

Door het grensoverschrijdende karakter van de Rode Beek werken we intensief samen met onze Duitse partners: de Gemeinde Selfkant, Kreiss Heinsberg en bezirkregierung Köln. Op Nederlands grondgebied werken we samen met onder meer de provincie Limburg, Natuurmonumenten en de gemeente Echt-Susteren en de gemeente Sittard-Geleen.

Filmpje Rode Beek

Dit filmpje over de Rode Beek is opgenomen voor het nieuwe waterbeheerprogramma 'Limburgs water in een veranderend klimaat'. Kijk voor meer informatie hierover op: www.limburgswaterineenveranderendklimaat.nl