Groote Molenbeek Zand- & Kruidvang


Inleiding

Foto Groote Molenbeek Zand- & Kruidvang

De Groote Molenbeek stroomt van Helden tot Wanssum. Hier mondt de beek uit in de Maas. Het grootste deel van de beek is al opnieuw ingericht. Nu wordt de monding van de beek in de haven van Wanssum nog verbeterd. Vissen kunnen hier nu niet goed door de beek zwemmen. Net voor de haven ligt een zandvang en vuilvanginstallatie die de toegang voor de vissen blokkeert. Dit heeft een aantal redenen. Zo kunnen grote vissen niet tussen de spijlen van de vuilvang door. Daarnaast kunnen vissen alleen bij hoogwater over de stuwbalken springen. Ook staat het water in de zandvang stil, maar de vissen hebben juist stroming nodig om te weten waar ze naartoe moeten zwemmen. Hierdoor raken ze de weg kwijt en kunnen ze niet verder door de beek zwemmen.

Projectdoel

Het doel van dit project is om ervoor te zorgen dat vissen door de Groote Moolenbeek kunnen zwemmen en daarbij niet worden tegengehouden worden door de zand- en kruidvang.

Wat gaan we doen?

We onderzoeken de mogelijkheid om een nevengeul aan te leggen. Dit is een klein beekje dat, als het mogelijk is, om de zand- en kruidvang heen wordt gelegd. Via deze nevengeul kunnen de vissen langs de zand- en kruidvang zwemmen.

Planning

Uitvoering van dit project staat gepland voor eind 2022.

Betrokkenen bij project

  • Gemeente Venray;
  • Het project komt tot stand in samenwerking met Rijkswaterstaat.

    Logo_Venray
    logo_RWS

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met Sophie Nijskens. Dit kan via het telefoonnummer +31 6 1218 6070 of per e-mail naar s.nijskens@waterschaplimburg.nl.
Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u andere vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.