Groote Molenbeek in Wanssum klaar voor vissen en kanovaarders

Gepubliceerd op 21 december 2023

DSC_4730 (Breedbeeld)

Aankomende zomer kunnen de kanovaarders in Wanssum genieten van een vloeiende doorgang in de Groote Molenbeek. Maar ook voor de vissen die verder door het stroomgebied willen verplaatsen zijn de aanpassingen een welkome verbetering. Na twaalf weken van uitvoerende werkzaamheden is het vismigratieknelpunt opgelost én kunnen de kano's voortaan tot aan de haven van Wanssum navigeren via de nieuwe nevengeul.

De Groote Molenbeek ontspringt in Grashoek en loopt via Horst richting Wanssum, waar zij uitmondt in de Maas. De beek voert water af- en aan door Noord- en Midden-Limburg. De afgelopen jaren is de beek volledig natuurlijk ingericht volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Tijdens deze inrichting zijn al veel vismigratieknelpunten opgelost. Het waterschap doet dit zodat beek- en riviervissen gemakkelijker kunnen bewegen tussen de Groote Molenbeek en de Maas.

Gezonde wateren, meer biodiversiteit en recreatie

Ook ten zuiden van Wanssum lag een vismigratieknelpunt. In een eerder project is op dit punt namelijk een kruidvanginstallatie in de Groote Molenbeek gebouwd. Met deze installatie zorgt het waterschap ervoor dat er geen drijfvuil vanuit de beek afstroomt naar de haven van Wanssum. Dit houdt de haven en de Maas schoon. Deze installatie is echter een obstakel voor zowel migrerende vissen als kanovaarders. Het waterschap heeft daarom een nieuwe ‘nevengeul’ gegraven, zodat de vissen en kanovaarders de installatie kunnen passeren.

Verder richting het centrum van Wanssum lag een zandvang in de beek. Met de nieuwe delta in Wanssum (aangelegd tijdens de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum) is de functie van de zandvang komen te vervallen. De stuwbalken in de zandvang zijn daarom verwijderd en er is extra grond aangebracht. Met deze ‘demping’ neemt de stroomsnelheid van het water toe en creëren we een lokstroom. Verschillende vissoorten hebben een lokstroom bij de monding nodig om te weten in welke beek ze kunnen zwemmen. Hulp van de gemeente Venray zorgde ervoor dat kanovaarders een nieuwe kano-uitstapplaats kregen, dichter bij het centrum van Wanssum. Daarmee is een lokale wens voor de omgeving in vervulling gegaan.

Dagelijks bestuurder Arnold Jansen van Waterschap Limburg licht verder toe: “Het opheffen van dit knelpunt is belangrijk voor de doelen die we onszelf gesteld hebben. We komen een stap dichter bij het creëren van gezonde wateren met meer biodiversiteit, maar ook voor recreanten is het gebied nu toegankelijker dan voorheen.”

DSC_4788
De Groote Molenbeek in Wanssum vanaf het uitzichtpunt op de brug

Twintigste beekmonding opgeleverd

Het project Groote Molenbeek Zand- en Kruidvang maakt deel uit van het beekmondingenconvenant tussen Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas. In deze samenwerking slaan de partijen al sinds 2006 de handen ineen voor het herinrichten van diverse beekmondingen langs de Maas. Zo ook in Wanssum. De maatregelen uit dit convenant zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water. De beekmonding in Wanssum is de twintigste monding in Limburg die een ecologische upgrade heeft gekregen.

Uitvoeringsprogramma Maasgaard

Dit project was een van de laatste onderdelen van uitvoeringsprogramma De Maasgaard. Doel van dit programma is om het buitengebied van gemeenten Horst aan de Maas en Venray een natuurlijker karakter te geven.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over dit project is te vinden op de projectenpagina.