Groote Molenbeek Zand- & Kruidvang


Wanssum Zand- en Kruidvang (Breedbeeld)

DIT PROJECT IS UITGEVOERD

Inleiding

De Groote Molenbeek stroomt van Helden tot Wanssum. Hier mondt de beek uit in de Maas. Het grootste deel van de beek was al opnieuw ingericht. Nu is de monding van de beek in de haven van Wanssum ook verbeterd. Vissen konden hier nu niet goed door de beek zwemmen. Net voor de haven lag een zandvang- en kruidvanginstallatie die de toegang voor de vissen blokkeerde. Naast deze kruidvanginstallatie maakten we daarom een nevengeul.

De vissen en kanovaarders werden belemmerd in hun beweging door de Groote Molenbeek. De zandvang vertraagde de waterstroom, terwijl de kruidvang takken, bladeren, gras en afval opving. De vissen konden daardoor alleen bij hoogwater over de stuwbalken springen, die bedoeld waren om het waterpeil bovenstrooms te regelen. De vissen hebben de waterstroom nodig om verder te kunnen zwemmen.

Projectdoel

Het doel van dit project was om ervoor te zorgen dat vissen door de Groote Moolenbeek konden zwemmen en daarbij niet worden tegengehouden worden door de zand- en kruidvang. In overleg met de gemeente Venray en de lokale kanovereniging is de zand- en kruidvang passeerbaar gemaakt voor kanovaarders. Zo kunnen recreanten blijven kanoën tot aan de haven van Wanssum.

Wat hebben we gedaan?

We maakten een nevengeul langs de kruidvanginstallatie. Hierdoor kunnen zowel de kanovaarders als de vissen in het gebied dit obstakel passeren. De huidige zandvang kwam te vervallen. Deze functionaliteit is ondertussen overgenomen door de nieuwe delta bij Wanssum. We verwijderden daarom de stuwbalken in de zandvang. De kano's en vissen kunnen dan de zandvang omzeilen. Ook brengen we grond in de zandvang aan. Zo verhoogden we de waterstand en creërden we een lokstroom voor de visoptrek. Dicht bij de delta in Wanssum maakten we een nieuwe kano-uitstapplaats. De recreanten kunnen nu over de Groote Molenbeek kanoën, tot aan de haven van Wanssum. De video hieronder was een schets van hoe de plannen eruit zouden komen te zien.

Planning

Inloopavond 22 november 2022

Op dinsdagavond 22 november 2022 organiseerden we samen met gemeente Venray en Rijkswaterstaat van 18:00 tot 20:00 een inloopavond.

Definitief Projectplan Waterwet

Het definitief Projectplan Waterwet 'Groote Molenbeek Wanssum' lag vanaf 23 februari tot en met 5 april ter inzage. In deze periode konden belanghebbenden hun zienswijze indienen via de website van officiële bekendmakingen.

Werkzaamheden

Dit project is inmiddels uitgevoerd.

Betrokkenen bij project

  • Gemeente Venray;
  • Het project komt tot stand in samenwerking met Rijkswaterstaat.

logo_RWS

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met het projectteam via projectcommunicatie@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.