Herinrichting Geleenbeekdal


Inleiding

De komende jaren richt Waterschap Limburg het Geleenbeekdal op zeventien plekken opnieuw in. Zo ontstaat er een natuurlijk landschap met ruimte voor mens, water, dier en plant.

De Geleenbeek

De Geleenbeek is een beek in Zuid-Limburg die ontspringt in Benzenrade (Heerlen). De beek stroomt via Voerendaal, Nuth, Schinnen, Spaubeek, Geleen, Sittard en Nieuwstad richting Stevensweert. Daar stroomt hij onder de naam 'Oude Maas' in de Maas.

Het project

De komende jaren veranderen we het deel van Heerlen tot Sittard ingrijpend. In de jaren ‘50 is de beek rechtgetrokken om het water zo snel mogelijk af te voeren naar de Maas. Daardoor heeft de beek het karakter van een kanaal gekregen. We laten de beek nu weer meer slingeren (meanderen). Zo ontstaat er een natuurlijk landschap waar voldoende ruimte is voor mens, water, dier en plant.

Naast de herinrichting van de Geleenbeek komen ook de natuur, cultuurhistorie, landschap, recreatie en toerisme aan bod. Het doel is om een aantrekkelijk en aaneengesloten blauwgroen lint te creëren in het verstedelijkte gebied van Zuid-Limburg. Dit project voeren we samen met verschillende partners uit.

Projectdoel

De belangrijkste doelen voor de herinrichting van de Geleenbeek zijn:

  1. Herstellen van de natuurlijke slingering
  2. Benutten van kansen voor natuurontwikkeling en uitbreiding en versterking van de Natura2000 gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief.
  3. Verbeteren van recreatie in de buurt van de stad door aantrekkelijke recreatieve routes voor wandelaars en fietsers aan te leggen.
  4. Informeren van recreanten over de beek, natuur en het omliggende landschap.
  5. De landschappelijke kwaliteiten en de aantrekkelijkheid van het gebied verhogen door karakteristieke en cultuurhistorische elementen (landelijk erfgoed) te herstellen.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.